Перейти к содержанию

Поиск

Задайте параметры поиска

Найдено езультатов.

Результаты поиска

Mielenterveys koetuksella

Ihmisen henkiset voimavarat vaihtelevat elämäntilanteiden ja kokemusten mukaan. Hyvä mielenterveys on yksilön hyvinvoinnin perusta, se auttaa sietämään ajoittaista ahdistusta, vahvistaa kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa ja auttaa sietämään elämään väistämättä kuuluvia...

Rikosuhripäivystys tukee ja neuvoo

https://www.youtube.com/watch?v=NAUnHgFk8LM Rikosuhripäivystys auttaa rikosprosessin eri vaiheissa. (3:22 min) Rikosuhripäivystys RIKU tarjoaa rikoksen uhriksi joutuneelle, hänen läheiselleen tai rikosasiassa todistavalle tukea ja neuvontaa. Asiakkaita palvellaan puhelimitse, verkossa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Palvelu...

Kaveritaitotunneilla ei haeta syyllisiä

...hetkiseen tilanteeseen. Ellei tämä suju oppilaan, opettajan ja vanhemman yhteistyöllä, kouluterveydenhuollossa perheet ja lapset saavat apua mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Tarvitsemme ympärillemme muita ammattilaisia, kuten kouluterveydenhoitajan ja koulukuraattorin. ” Yrittäminen palkitaan...

Kaveritaitotunneilla harjoitellaan toisten huomioimista

...hetkiseen tilanteeseen. Ellei tämä suju oppilaan, opettajan ja vanhemman yhteistyöllä, kouluterveydenhuollossa perheet ja lapset saavat apua mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Tarvitsemme ympärillemme muita ammattilaisia, kuten kouluterveydenhoitajan ja koulukuraattorin. ” Yrittäminen palkitaan...

Как обратиться за помощью при проблемах с психическим здоровьем?

Периодически у каждого из нас случаются трудные времена, и у каждого есть право обратиться за помощью. Психическое здоровье может страдать, например, когда вы переезжаете в новую страну есть проблемы на...