Перейти к содержанию

Поиск

Задайте параметры поиска

Найдено езультатов.

Результаты поиска

Resilienssi auttaa selviytymään

Mitä on resilienssiResilienssi on psyykkistä selviytymiskykyä, joustavuutta ja uudelleen orientoitumista, ja se vaihtelee eri elämäntilanteissa. Se ilmenee arjessa kohtuullisena pärjäävyytenä, haasteista, stressistä tai muutoksista huolimatta. Resilienssi syntyy vuorovaikutuksessa yksilön ja...

Resilienssi suojaa perheitä muutoksissa

...perheen kykyyn kohdata muutoksia ja vastoinkäymisiä.  Avunpyytäminen on tärkeä resilienssitaito.    Mitä on resilienssi?   Resilienssi on joustavuutta, selviytymiskykyä ja kimmoisuutta muutosten tai stressin keskellä. Se auttaa selviytymään vaikeista tilanteista...

Vertaisryhmässä työntekijät tukevat vanhemmuuden resilienssiä

Kaija Rautaparta-Pennasen, Marjatta Kekkosen, Kaija Collinin, Marja Leena Böökin sekä Anna Röngän tutkimuksessa tarkastellaan työntekijöiden toimintakäytänteitä vanhemmuuden vuorovaikutuksellisessa tukemisessa äiti–lapsi-vertaisryhmässä. Tutkimuksen viitekehyksenä on sovellettu resilienssitutkimuksen ja Seligmanin PERMA-hyvinvointiteoriaa, joka painottaa...

Mieli työssä® -koulutus

...eli resilienssitaitoja voidaan vahvistaa, kuten muitakin työelämätaitoja. Resilienssin vahvistaminen tuo mukanaan yhtenäisemmän ja ratkaisukeskeisemmän työyhteisön. Itseopiskeltavassa verkkokoulutuksessa opitaan vahvistamaan muutosjoustavuutta työelämätaitona ja sen soveltamista omaan työhön. Näytelinkki saatavilla 2023 7....

Mikä auttaa nuorta selviytymään haastavissa elämänvaiheissa?

...nuorten maailmankatsomusten rakentumisessa. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu nuorten hyvinvoinnissa polarisaatiota. On sekä vahvan resilienssin, selviytymiskyvyn, omaavia nuoria, että niitä nuoria, joiden resurssit ovat huomattavasti vertaisiaan heikommat. Perustoimeentulo, itselle merkityksellinen toiminta,...

Oppia kentälle ja elämään – hyvinvointitaidot urheilussa

...kuten kasvu asenne ja resilienssi, unelmointi- ja tavoittelutaidot, itsensä johtaminen sekä vastuunotto. Myönteisyyteen linkittyviä hyvinvointitaitoja ja suorituskykyä vahvistavia tekijöitä ovat tunnetaidot, onnellisuustaidot, itsepuhe, mielikuvaharjoittelu sekä optimaalinen mielentila. Läsnäoloon ja uppoutumiseen...

Mielenterveyden vahvistamisen 10 toimenpidettä – MIELI ry:n vaalitavoitteet 2023–2027

...mielenterveyspalveluiden tehostaminen perustasolla ja erikoissairaanhoidossa. 3. Psyykkinen kriisinkestävyys lujittuu Geopoliittisilla jännitteillä ja sodan uhalla on merkittäviä mielenterveysvaikutuksia. Psyykkinen kriisinkestävyys ja resilienssi ovat osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Varaudutaan yhteisiin toimiin, joilla väestön...