Handbok för föräldrar med psykiska problem

När föräldrarna har psykiska svårigheter är de ofta oroliga för sina barn. Föräldraskapet fungerar kanske inte som förut. Tröttheten tär på krafterna och tålamodet tryter. Föräldrarna kanske också oroar sig för vad barnen uppfattar av förälderns sjukdom och hur de upplever den.
Ladda ned
Sidantal: 
21
Författare: 
Tytti Solantaus
ISBN: 
978-652-245-669-4
Utgivningsår: 
2013