Vad är det med våra föräldrar?

Denna bok försöker svara på några av barns eller ungdomars svåra men vanliga frågor. Förhoppningen är att den ska hjälpa barn och unga att förstå situationen i hemmet och egna, kanske ibland förvirrade känslor. Den är skriven för att också föräldrar ska kunna läsa den så att ett gemensamt samtal ska kunna påbörjas

Ladda ned
Sidantal: 
34
Författare: 
Tytti Solantaus
ISBN: 
978-652-245-824-7
Utgivningsår: 
2013