Föräldragrupper

I över 10 år har Barnavårdsföreningen (BF) erbjudit grupper (Basic-programmet) på svenska i huvudstadsregionen och västra Nyland för föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. BF har arrangerat grupperna i egen regi och i samarbete med andra organisationer och kommuner (daghem, familjerådgivningar och familjecenter). Vi har fått positiv feedback av både professionella och föräldrar.

Målsättningen med föräldragrupperna är att ge föräldrar nya verktyg och positiva fostringsmetoder. Genom att stärka barnets önskvärda beteende kan barnets beteende ändras och samtidigt stärks barnets självkänsla. I grupperna lyfter vi fram lekens betydelse, vikten av att öva olika färdigheter, hur beröm, positiv uppmärksamhet och uppmuntran påverkar barnets motivation. Vi går också igenom betydelsen av tydliga och konsekventa gränser och olika metoder för hur man effektivt kan bemöta oönskat beteende.

De otroliga åren vänder sig till föräldrar som upplever att barnet är trotsigt eller annars har ett utmanande beteende. Föräldrar som upplever sig osäkra i sin föräldraroll har också deltagit i våra grupper.

Föräldrarnas utvärdering visar följande resultat av grupperna:

  • Minskar barnets aggressiva beteende
  • Minskar föräldrarnas användning av hårda fostringsmetoder
  • Minskar föräldrarnas stress
  • Förbättrar föräldrarnas förmåga att sätta gränser för sina barn
  • Föräldrarna känner sig säkrare i sin föräldraroll

Längd: 14 träffar (2,5 h/gång) + 1 uppföljningsträff

Deltagarantal: 10-14 föräldrar

Barnets ålder: 3-12 år

Barnavårdsföreningen arrangerar regelbundet grupper i huvudstadsregionen och västra Nyland. Om du är intresserad av samarbete eller önskar information om grupper kan du kontakta pia.graniittiaho@bvif.fi, tfn 0451394034