Främjande av mental hälsa genom frivilligarbete

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf är ett förbund med över 50 lokala föreningar för mental hälsa, över 30 andra medlemsföreningar (social- och hälsovårdsorganisationer, föreningar för patienter, fackföreningar) och nästan 5000 individuella medlemmar.

MIELI rf stöder och assisterar allmännyttiga organisationer genom att erbjuda utbildning och producera material. MIELI rf har fem regionala anställda som samarbetar med lokalföreningarna. De lokala föreningarna för mental hälsa utför ett mångsidigt arbete. De driver sina egna utvecklingsprojekt och har egna handledningstjänster.

Frivilligarbetet har spelat en viktig roll i MIELI rf:s aktiviteter under flera årtionden. MIELI rf utbildar frivillig stödpersonal som sedan anställs av lokalföreningarna för individuella stödaktiviter.

Frivilliga arbetar i kristelefoner och leder gruppaktiviteter. De erbjuder också stöd åt dem som håller på att återhämta sig från mentala hälsoproblem och för unga människor och deras familjer när den unga håller på att lära sig leva ett självständigt liv.

Stödpersonalen får en grundutbildning i att möta olika människor. De får också en omfattande vidareutbildning som innehåller olika  teman, till exempel en familjemedlems död, sexualitet, stöd i vardagen och en obligatorisk kurs i handledning av frivilligt arbete.

Hittills har ungefär 10 000 personer genomgått denna utbildning i Finland.

Kom med:

Vasanejdens förening för mental hälsa och Österbottens kriscenter