Svåra situationer - Kriscentren erbjuder stöd och hjälp

Under livets gång kan man få många törnar, -parförhållandet kan ta slut, en nära anhörig insjuknar, en olycka inträffar eller en nära anhörig begår självmord. På krismottagningen får man tillsammans med en krisarbetare bearbeta svåra känslor. Samtalen hjälper att bearbeta det inträffade och att kunna gå vidare I livet.

Ta kontakt med kriscentret när du eller din närstående behöver stöd och hjälp. Kriscentren betjänar huvudsakligen på finska men du kan fråga om det finns möjlighet till betjäning även på svenska. Man kan söka sig till mottagningen genom att beställa tid direkt till kriscentret, ingen remiss behövs. Samtalen är konfidentiella. Det är möjligt att besöka kriscentren anonymt och tjänsterna är gratis. Man kan få en individuell tid, , man kan komma med sin partner eller med familjen.

På kris-centren arbetar förutom i krisvård skolade social och hälsovårdare, även frivilliga stödpersoner. Tjänster erbjuds även åt invandrare; på finska, svenska och engelska (om möjligt) samt vid behov, i mån om möjlighet med tolk.? Det erbjuds även stöd att kartlägga vilken sorts hjälp som passar bäst.

Kriscenter nätverk

SOS-kriscentret
Öppentider: vardagar kl. 9.00-15.00

Magistratsporten 4 A,4. våningen
00240 Helsingfors

tfn: (09) 4135 0510

E-post: förnamn.släktnamn(at)mielenterveysseura.fi

Landsomfattande kristelefon (på finska)
01019 5202 (vardagar kl. 09.00-7.00 veckoslut o. helgdagar 15.00-07.00)

Crisis service for foreigners (på engelska)
tfn: (09) 4135 0501 (Mon-Thu 9- 12 and 13-15, Fri 9-12)

Brottsofferjouren - Nylands regionbyrå
tfn: (09) 4135 0550  (vardagar 9-16)

www.riku.fi

Rehabilitering (på finska)
tfn: (09) 6155 1706 / (09) 6155 1726 (vardagar 9-16) 

Kriscenter på webben (på finska)

www.tukinet.net

Länkar till svenspråkiga stödorganisationer:

Psykosociala förbundet http://www.fspc.fi/

Psykosociala förbundets rehabiliteringskurser http://www.fspc.fi/index.php?id=4eff1895e285c&lang=sv

Krisjouren för unga HelsingforsMission  http://www.helsingforsmission.fi/?sid=442

SVEPS ungdomsverkstad  http://www.sveps.fi/

Folkhälsan http://www.folkhalsan.fi/sv/startsida/

Sluta panta (Unginfo) http://svenska.yle.fi/sluta-panta