Påverkan

Ett viktigt syfte med Föreningen för Mental Hälsa i Finland (FMHF) är att främja den psykiska folkhälsan genom deltagande i samhällsdebatten kring mentalhälsofrågor. Människors psykiska hälsa påverkas av samhälleliga beslut, och påverkansarbetet är en viktig del av FMHF:s verksamhet. Samarbete med andra organisationer samt politiska beslutsfattare möjliggör omfattande påverkningsmöjligheter för FMHF.

Mentalhälsopolitiska delegationen är ett samarbetsorgan som består av flera riksomfattande mentalhälsoorganisationer och representanter från alla riksdagspartier. Mentalhälsopoolen utgörs av väsentliga aktörer inom den finländska mentalhälsovården.