Psykisk ohälsa

Ta del av de vanligaste psykiska sjukdomarna och hur de behandlas. Tänk på att du inte ska tolka andra människors beteende direkt utifrån beskrivningarna.

Psykiska sjukdomar diagnostiseras, eller fastställs, vanligen först efter flera läkarbesök. Diagnosen ställs av en psykiater, det vill säga en läkare som är specialist i psykiska sjukdomar.

Om du känner att du har problem med den psykiska hälsan kan du vända dig till skolhälsovårdaren, läkaren vid hälsovårdscentralen eller företagsläkaren.