Generaliserat ångestsyndrom

Vid ångest och obehag som varar minst sex månader kan det vara fråga om en psykisk sjukdom. Ångesten yttrar sig då som överdriven och oavbruten oro och ängslan över vardagliga ting, som ekonomin eller hälsan. Generellt ångestsyndrom skiljer sig från den normala oron för stressande omständigheter genom att känslan är varaktig och överdriven i förhållande till omständigheterna.

Generellt ångestsyndrom är i regel förknippat med koncentrations- och sömnsvårigheter, rastlöshet, utmattning och oförmåga att koppla av. Ofta orsakar det också fysiska symtom, som huvudvärk, buksmärtor eller muskelspänningar. Ibland är det de fysiska symtomen som får den drabbade att söka läkare.

Generaliserat ångestsyndrom avviker från social fobi eller paniksyndrom genom att ångesten inte är förknippad med vissa situationer och inte uppträder i attacker. Det kan förekomma samtidigt med andra psykiska sjukdomar.

Generaliserat ångestsyndrom drabbar cirka 5 procent av befolkningen. I de flesta fall debuterar symtomen redan i barndomen eller ungdomen.

Orsaker

Människor kan ofta identifiera en bakomliggande orsak till att de känner ångest, som svårigheter i studierna, jobbstress, relationsproblem eller andra omständigheter som orsakar varaktig stress. För personer med generaliserat ångestsyndrom är symtomen vanligen mer diffusa och svårare att identifiera. De drabbade kan inte alltid ens identifiera sina symtom som ångest, utan tror att de beror på någon allvarlig sjukdom, som cancer.

Orsakerna till generaliserat ångestsyndrom är inte helt kända. Ångesten kan bero på tidigare upplevelser i livet, som förknippas med förluster och rädslor. Ångesten kan vara som ett slags beredskapstillstånd där människan oavbrutet observerar omgivningen och sig själv och befarar att något ont ska ske. Detta tar mycket energi och personens funktionsförmåga försämras.

Behandling

Generaliserat ångestsyndrom kan behandlas framgångsrikt med psykoterapi och medicinering. Genom psykoterapi kan man försöka komma till botten med orsakerna till ångesten och hitta metoder för att avhjälpa den. Läkemedel används för att lindra ångesten. Personen själv kan lindra symtomen genom att undvika extra stress, se till att sova vid regelbundna tider och undvika alkohol och drycker som innehåller koffein.

Personer som lider av generaliserat ångestsyndrom söker sällan vård för ångesten, men de använder sig kanske ofta av vårdtjänster på grund av andra symptom. Ibland kan ångesten förebåda ett utbrott av depression och därför bör man söka vård i god tid innan det händer.