Tvångssyndrom

Tvångssyndrom är ett syndrom som hör under ångeststörningar. Det visar sig främst som tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankar är återkommande och påträngande tankar som känns obehagliga och främmande. Tvångshandlingar är tvångsmässigt och upprepat beteende som syftar till att förhindra och avhjälpa den ångest som är förknippad med tvångstankarna.

Till de vanligaste tvångstankarna hör fobier för smuts eller smitta, tvångsmässigt tvivel och symmetriberoende. Den drabbade personen kan exempelvis hela tiden vara rädd för att smutsa ner sig eller få en smittsam sjukdom. En symmetriberoende person drabbas av ångest om inte saker ligger i en viss ordning eller sker i en viss ordningsföljd.

Till de vanligaste tvångshandlingarna hör kontrolltvång och tvättvång. En person som lider av kontrolltvång kan kontrollera flera tiotal gånger att kaffekokaren verkligen är avstängd. Även tvångsmässigt tvättande som i värsta falla kan pågå i timmar är en vanlig tvångshandling. Tvätthandlingen kan också vara förknippad med komplicerade ritualer som ska utföras i en viss ordning. Personer som lider av tvångssyndrom tror att något ont kommer att hända om de inte utför tvångshandlingarna.

Många av dem som lider av tvångssyndrom är medvetna om symtomen. Tvångssyndrom drabbar 2,5–3 procent av befolkningen. Ofta debuterar det inför puberteten eller i tidig vuxen ålder.

Behandling

Tvångssyndrom utvecklas i regel långsamt och de drabbade söker vård först 7–10 år efter att de första symtomen visat sig. Orsaker till detta kan vara bristande information om vård och de skamkänslor som förknippas med symtomen.

Tvångssyndrom kan behandlas framgångsrikt med medicinering, psykoterapi och beteendeterapi. Medicinering lindrar symtomen märkbart. Genom beteendeterapi kan personen lära sig att hålla symtomen i schack och minska förekomsten av dem. Få av de drabbade blir ändå helt av med tvångssyndromet.

Orsaker

Genom forskning har man upptäckt att ärftliga faktorer inverkar på uppkomsten av tvångssyndrom. Att symtomen bryter ut och förstärks är ofta kopplat till livsförändringar och stress.

De som lider av tvångssyndrom drabbas oftare än folk i allmänhet av panikattacker, och syndromet kan orsaka eller vara kopplat till depression.