Prevention av självmord

I Finland begås nästan dubbelt fler självmord än i de övriga nordiska länderna, även om deras antal de senaste åren varit sjunkande. År 2013 begicks det 887 självmord i Finland, tre av fyra av män. Självmordsantalen var som högst år 1990.

Självmord förekommer i alla befolkningsgrupper, och riskerna ökar i samband med  alkoholbruk, arbetslöshet, fattigdom och marginalisering.. På årsbasis försöker ca 10 000 personer begå självmord, av vilka var tredje försöker på nytt. Var tionde person som försöker på nytt dör i självmord.

Att ha självmordstankar betyder inte alltid att man vill dö, utan kan betyda att man vill komma ifrån en outhärdlig smärta eller situation. Självmord är en extrem lösning på en svår livs-situation. Oftast ligger det inte endast en orsak bakom självmord, utan  är ofta frågan om många belastande faktorer i samspel.

Psykisk ohälsa såsom depression  kan vara en bidragande bakgrundsfaktor, tillika med rusmedelsproblematik, prestationskrav, ensamhet, förlust och andra svåra livssituationer.

En djup förtvivlan kan leda till självmord, om man inte ser andra alternativ, eller tror att ingen eller inget kan hjälpa.

Vi kan alla förmedla hopp, även i en till synes hopplös situation

Vänta inte på att  personen själv söker hjälp,  eller att självmordstankarna går om. Lova inte heller att du inte berättar om självmordsplanerna för någon annan. Om möjligt, , se till att medel för självmord (t.ex. vapen, mediciner) inte finns lätt tillgängliga. Läs mera om hur du kan känna igen självmordsrisker  och hur bäst att hjälpa den som överväger självmord.

Våga hjälpa om du misstänker att någon tänker på självmord!