Ökade kunskaper om psykisk hälsa

Föreningen för Mental Hälsa i Finland erbjuder yrkesutbildade som arbetar med barn och unga samt föräldrar material, verktyg och utbildning som främjar psykisk hälsa. Genom att öka barns och ungdomars kunskaper om psykisk hälsa kan man främja deras mentala hälsa och stödja deras utveckling.

Huvudteman är:

  • stödfaktorer och stötestenar inom psykiskt välmående
  • självkännedom
  • kunskaper om känslor och människorelationer skyddsnät
  • utmanande livssituationer
  • stöd för coping
  • uppskattning och attityder

Verktyg för psykisk hälsa

Personer som arbetar med barn och unga behöver som en del av sitt fostringsarbete kunskap och färdigheter, utbildning och praktiska verktyg för främjande av psykisk hälsa. Modellen ger verktyg för att möta barn och unga, övning och undervisning relaterad till kunskaper om psykisk hälsa samt utveckling av multidisciplinära arbetssätt.

Verktygen kan användas tillsammans med barn och unga på rådgivningsbyråer, daghem, skolor, läroanstalter och i ungdomsarbetet, samarbetet med föräldrar och vid förbättring av arbetshälsan. Med hjälp av modellen kan man inom offentlig service stärka samhällsstrukturer som främjar psykisk hälsa.

Ladda ner presentation till föräldrarna om ungdomars utveckling, psykiskt välbefinnande och betydelsen av ett stödnät Presentation 1

Ladda ner presentation till åttondeklassarnas föräldrar om kriser och stöd for att klara av dem Presentation 2

Mera material: