Barnets sinne -verktyg

Småbarnsfostran har många möjligheter att stödja och stärka det lilla barnets psykiska hälsa och inverka på familjens välbefinnande. Tal, möte, närvaro och kärlek spelar en central roll. Ett litet barns psykiska hälsa förstärks bland annat av att lära sig känsla- och vänskaps kunskaper, närvaron av trygga vuxna liksom också en regelbunden vardagsrytm. De här verktygen ger tips hur att behandla välbefinnande med barn, med föräldrar och med personal.

Ladda ned