Kort för känslo- och vänskapsfärdigheter

kortti

Med hjälp av korten för känslo- och vänskapsfärdigheter kan man öva på att identifiera, namnge och uttrycka känslor samt på interaktionsförmågan. Korten kan användas mångsidigt som stöd för olika övningar samt som hjälp vid fostringssamtal. Korten hjälper eleverna att sätta ord på till exempel konfliktsituationer under rasterna och hitta nya handlingsstrategier för dem. I handboken Må bra tillsammans finns en idébank för hur korten kan användas i skolvardagen.

Korten för känslo- och vänskapsfärdigheter är en del av undervisningsmaterialet Må bra tillsammans, som har utvecklats av Föreningen för Mental Hälsa i Finland för att främja lågstadieelevers psykiska hälsa.

Beställ kort för känslo- och vänskapsfärdigheter

 

Ladda ned
Contact person: 
Riikka Nurmi