Barnets sinne - Färdigheter inom psykisk hälsa för småbarnspedagogiken och rådgivningen

Hur kan du stödja ett litet barns psykiska hälsa? på vilket sätt kan du lära ett barn mentala färdigheter? småbarnsfostran och mödravårdscentralens personal har många möjligheter att stödja och stärka det lilla barnets psykiska hälsa och inverka på familjens välbefinnande. Tal, möte, närvaro och kärlek spelar en central roll. Ett litet barns psykiska hälsa förstärks bland annat av att lära sig känsla- och vänskaps kunskaper, närvaron av trygga vuxna liksom också en regelbunden vardagsrytm.

Barnets sinne (mentala färdigheter för småbarnsfostran och mödravårdscentralen) – boken kommer att uppmuntra och inspirera de som arbetar med små barn att medvetna om betydelsen av främjande av psykisk hälsas för barnets välbefinnande. Handboken innehåller centrala kunskaper och färdigheter från ett litet barns synvinkel. Dessutom ger bokens lek- sport- musik- och bildkonstövningar möjligheter att dyka in i psykisk hälsa – teman tillsammans med barn.

Förutom småbarnsfostran och mödravårdscentralens personal kan vem som helst som arbetar med barn hitta idéer och inspiration från boken.

Bokens kompletterande material är Djurbarnens liv - Färdigheter inom psykisk hälsa med hjälp av dockteater, Vennys och Eeros vackra bilder, Med tryggt sinne – bildkort, kort för vänskapsfärdigheter och blancher.

Beställ Barnets sinne - Färdigheter inom psykisk hälsa för småbarnspedagogiken och rådgivningen

Målgrupp: 
personal i småbarnfostran
Sidantal: 
125 s
Band: 
Nid
Pris: 
12 € (innehåller postavgift)
Författare: 
Elina Marjamäki, Susanna Kosonen, Soile Törrönen, Marjo Hannukkala
ISBN: 
378-952-7022-44-3
Leveranssätt: 
Post
Utgivningsår: 
10.1.2018