En välmående utbildning

Undervisningsmaterialet handlar om psykiskt välbefinnande på andra stadiets läroanstalter. Det är ett mångsidigt verktyg som kan användas i undervisningen för att öka kunskaper och färdigheter om mental hälsa. Det innehåller också många praktiska övningar.

Materialet baserar sig på en uppfattning om mental hälsa, enligt vilken kunskaper och färdigheter om mental hälsa går att öva, stärka, stöda, lära sig och lära ut. En välmående utbildning -materialet berör faktorer som påverkar den ungas mental hälsa från många olika synvinklar. Det ger bakgrunds­information och konkreta redskap bland annat om emotionella färdigheter, stress, gruppering, överlevnadstrategier och övergång till arbetslivet.

Varje tema har sin egen sektion, som består av en teoridel och övningar. Sektionerna i materialet hittas genom att klicka på rubriken i innehålls­förteckningen.

Ladda ned
Författare: 
Soile Törrönen, Marjo Hannukkala, Ulla Ruuskanen ja Elina Korhonen
ISBN: 
ISBN: 978-952-7022-02-3
Utgivningsår: 
2011