Må bra tillsammans - Handbok för främjande av lågstadieelevers psykiska hälsa

I skolvardagen lär man sig en enorm mängd färdigheter som behövs i livet. Skolan är en plats där barn och professionella fostrare som är mycket olika och befinner sig i olika skeden möts kring gemensamma sysslor och inlärning. Skolan bjuder även på inlärningssituationer och insikter i fråga om färdigheterna i att stärka sin egen psykiska hälsa.

I handboken Må bra tillsammans presenteras ett resurscentrerat perspektiv på psykisk hälsa och välbefinnande. De flesta färdigheter som presenteras i boken är vardagliga saker som redan genomförs i skolan. I den här boken har de sammanställts till ett sammanhängande kontinuum, och dessutom finns det övningar som anknyter till varje tema och färdighet. Boken är tänkt som en databank och ett idélager för undervisning i färdigheter inom psykisk hälsa för barn i lågstadieåldern.

Psykisk hälsa innebär livsglädje. Med handboken Må bra tillsammans vill vi sammanföra din klass kring glädjen i att göra saker. Alla kan lära ut färdigheter inom psykisk hälsa på sitt eget sätt i små vardagsögonblick, inom ämneshelheter eller till exempel under Må bra tillsammans-lektioner. I en välmående klass känner alla att de är viktiga.

Boken ger dig bekräftelse på teman som redan är bekanta, men vi vill även uppmuntra dig att ta tag i det innehåll som är mer främmande för dig. Vi hoppas att den här boken ska skänka din klass välbefinnande och inlärningsglädje och utgöra ett stöd för din motivation och energi. Vi önskar dig glädje och entusiasm i ditt värdefulla arbete med barnen!

Beställ Må bra tillsammans

Ladda ned
Contact person: 
Riikka Nurmi
Målgrupp: 
lågstadiepersonalet
Sidantal: 
216
Pris: 
14
Postavgift: 
priset innehåller postavgiftet
Utgivare: 
MIELI Mental hälsa Finland
Författare: 
Riikka Nurmi, Anniina Pesonen & Marjo Hannukkala
ISBN: 
978-952-7022-18-4