Psykisk hälsa som livskraft

Ungdomsarbetarna jobbar dagligen för att stärka de ungas psykiska hälsa. Det är viktigt att de unga bemöts med respekt och utan jäkt, samt att de får positiv respons och uppmuntran. Dessa resurser är viktiga i ungdomarnas liv.

För att främja vår psykiska hälsa kan vi se till att det finns en balans i vardagen, vi kan träna våra emotionella färdigheter och stärka vår förmåga att klara oss. Det hjälper också om vi kan tala om frågor som tynger sinnet och har mod att vid behov söka utomstående hjälp.  

Vi kan stärka de ungas psykiska hälsa genom att ge dem verktyg för en sund uppväxt, livsglädje, kraft och mod. Samtidigt ökar vi deras möjligheter att delta och vara aktiva.

Handboken Psykisk hälsa som livskraft, utgiven av Föreningen för Mental Hälsa i Finland, riktar sig till ungdomsarbetare och innehåller information, övningar och idéer om olika aktiviteter för att stärka de ungas möjligheter att bygga upp sin psykiska hälsa. Handboken hjälper samtidigt personer som är verksamma inom ungdomsarbetet att tillvarata sina resurser och höja arbetshälsan.

Läs mera om Psykisk hälsa som livskraft -kursen!

Beställ Psykisk hälsa som livskraft

Contact person: 
Karoma Arja
Sidantal: 
243
Pris: 
27
Postavgift: 
Priset innehåller postavgift.
Utgivare: 
Föreningen för Mental Hälsa i Finland
Författare: 
Anna Erkko, Marjo Hannukkala
ISBN: 
978-952-7022-25-2
Utgivningsår: 
2015