Välmåendeträning för seniorer - välbefinnande och trivsel i grupp. Guide för handledare

Efter att man passerat medelåldern är det många som i sin ensamhet funderar på hur de skall fördriva tiden och hur ensidigt allting blivit.

Föreningen för Mental Hälsa i Finland har för detta ändamål utvecklat en Välmåendeträning för senioner, en verksamhetsform för att främja den psykiska hälsan.

Målet med välmåendeträning är att ge glädje, livsinnehåll och inspirera. Samtidigt som man blir medveten om sina egna resurser. Välmåendeträningen erbjuder meningsfulla aktiviteter och tidsfördriv som har utvecklats och formats i samråd med de äldre.

VÄLMÅENDETRÄNING FÖR SENIORER - Guide för handledare presenterar inte en fastslagen modell, utan ger förhoppningsvist idéer och mod att pröva olika sätt att stärka psykisk hälsa bland äldre.

Denna guide är sammanställd inom ramen för projektet Mirakle (2012-2016). Utvecklingsarbetet görs i samarbete och genom benchmarking med Eläkeliittos TunneMieli-projekt, Pensionstagarnas centralförbunds Elinvoima-projekt, Vanhus- ja lähimmäispalvelunliiton Etsivä mieli -projekt, MEREO Etsiväpiirit–projektet samt Kotipirtti ry:s projekt Yhressä Nääs.

Ladda ned

sonja.maununaho@mielenterveysseura.fi