Må bra -hand

Må Bra Hand för att fundera på och diskutera om vardagliga val och mentala hälsa. Man mår ofta bra när man tar hand om sina vardagliga val liksom sömn, matvanor, mänskliga relationer, motion och hobbyer. Man kan använda Må Bra Hand poster och diskutera om hurdana val var och en gör i sitt liv och hur den påverkar vår psykis hälsa och välmående.

 

Ladda ned
Contact person: 
Elina Marjamäki