Gå till innehåll

Man kan söka sig till utbildarutbildningen, när man har en godkänd 18 timmars Föra barnen på tal- metodutbildning, har genomfört fem stycken Föra barnen på tal – samtal och kan i sitt arbete fungera som utbildare.

Beskrivning av utbildningen

Utbildarutbildningen i Föra barnen på tal -metoden ger behörighet i att utbilda metodkunniga i Föra barnen på tal – metoden. För att kunna delta på utbildningen förutsätts en godkänd Föra barnen på -metodutbildning (18 h) och fem genomförda Föra barnen på tal- samtal samt en möjlighet att fungera som Föra barnen på tal utbildare. Utbildningen består av 5-6 dagar. Under utbildningen skall deltagarna genomföra en metodutbildning, ensam eller tillsammans med ett arbetspar. Från den första dagen kan man inte vara borta, annan frånvaro diskuteras med utbildaren.

Innehåll

Under utbildningen

  • går man igenom processen för Föra barnen på tal- metodutbildningen

  • jobbar med och handleder deltagarnas utbildningsprocesser

  • övar på metodhandledningen för Föra barnen på tal – arbetet

  • under och vid sidan om utbildningen görs det egna materialet för Föra barnen på tal – metodutbildningen

Målsättning

Efter utbildning skall deltagaren kunna

  • ordna en Föra barnen på tal- metodutbildning enligt utbildningskriterierna (12h/18h)

  • ordna en Föra barnen på tal-metodutbildning för olika verksamhetsmiljöer

  • utbilda Föra barnen på tal-metodens teoretiska grund, användning av loggböckerna, arbetets genomförande, centrala begrepp och förhållningssätt på ett effektivt och ändamålsenligt sätt

  • metodhandleda deltagarnas Föra barnen på tal-samtal och -rådslag

  • säkerställa kompetensen för deltagare i Föra barnen på tal-metoden

  • handleda kommande metodkunniga i hur man samlar feedback av klienter

Kommande utbildningar

Följande utbildarutbildning börjar hösten 2023 och ordnas med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlungds minne. Utbildningsdagarna är 4-5.10, 16.11, 13.12, 25.1. Utbidlningen ordnas online

På utbildningen tas max 12 deltagare, minimiantal är 6. Anmälan senast 15.9.23 via länken här.