Mentalhälsopoolen: En längre arbetskarriär förutsätter ett nationellt program gällande psykisk hälsa

Aktuellt

Mentalhälsopoolen föreslår för Finlands regering ett program gällande psykiskt välbefinnande. Psykiska besvär förorsakar på årsnivå en total kostnad på ca 5 miljarder euro. Programmet stöder förebyggande av marginalisering och stabilisering av den offentliga ekonomin och producerar därmed socialt och mänskligt kapital. Detta kapital behövs för en hållbar ekonomisk tillväxt, för att förbättra sysselsättningen och stärka Finlands konkurrenskraft.

Närmare hälften av de förtidspensioneringarna orsakas av psykisk ohälsa. Ett av de största hoten mot arbetskraften i vårt land är psykisk ohälsa; på grund av den förlorar arbetsmarknaden årligen närmare 4 miljoner arbetsdagar.

Vi kan både förlänga arbetskarriärer och minska arbetsoförmåga som beror på psykiska besvär, genom att underlätta återgång till arbetslivet för de som drabbats av psykisk ohälsa och genom att stärka de faktorer på arbetsplatsen som främjar psykiskt välbefinnande.

Var fjärde finländare drabbas av psykisk ohälsa. Var och en av dessa har också anhöriga, vars risk att själva insjukna i depression och andra sjukdomar orsakade av stress ökar. Psykisk hälsa måste bli en del av folkhälsoarbetet. Det finns ingen hälsa utan psykisk hälsa.

Mentalhälsopoolen påminner om att tyngdpunktens förskjutning i hälsoläget inte har uppmärksammats tillräckligt i hälsopolitiken, vars primära mål fortfarande är fysisk hälsa. Att investera i psykisk hälsa och att förebygga psykiska problem betalas tillbaka på bara ett år, och på fem år mångfaldigt.

Medborgarnas psykiska hälsa förbättras inte genom att öka utbudet av tjänster inom mentalvården, utan genom att placera främjandet av psykisk hälsa på rådgivningar, i familjer, i dagvården, i skolor, på arbetsplatser och i äldreomsorgen.

OECD vill med sin färska rapport visa att medlemsländerna vinner mycket på att i ett tidigt skede ingripa då det gäller medborgarnas psykiska problem och att man inom arbetslivet gör gemensamma ansträngningar för att främja psykisk hälsa bland personer i arbetsför ålder.

OECD:s rapport den  4.3.2015 "Fit mind, fit job. From evidence to practice in mental health and work"

Mentalhäslpoolen

Tillbacka