Kursledarkursen för psykiska första hjälpen 2 i Helsingfors


Kursledarkursen för Psykiska första hjälpen 2 erbjuds till deltagare som redan avklarat grundkursen i Psykiska första hjälp2. Utöver grundkursen och kursledarkursen fordras en öppen och stödjande inställning, och möjligheten att kunna tillämpa kurser i Psykiska första hjälpen 2 självständigt.

Nästä kursledarkurs erbjuds i Helsingfors, vid Föreningen för mental hälsai Finlands utbildningsenhet i Böle 5.-7.11.2015.

Kursen sker delvis på svenska. Innehållet och kursmaterialet levereras på finska medan gruppövningarna, diskussion och fördjupning av kursinnehållet hålls på svenska i en skild grupp.

Kursledarkursen är avgiftsfri.

Anmälningar till ritva.karila-hietala@mielenterveysseura.fi


Datum: 
05/11/2015 - 08:00 till 07/11/2015 - 15:00
Contact person: 
Ritva Karila-Hietala