Gå till innehåll

MIELI rf stöder kommunernas hälsofrämjande arbete för psykisk hälsa

MIELI rf har startat projektet "Välbefinnande i kommunen" för att stärka kompetensen i psykisk hälsa i kommunerna. Projektet stöder implementeringen av den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention 2020-2030.

Främjandet av den psykiska hälsan är en viktig uppgift för kommunerna, också efter vårdreformen. Projektet Välbefinnande i kommunen stöder kommunernas strategiska arbete för psykisk hälsa. Ett centralt redskap är checklistan för välbefinnande i kommunen som MIELI rf har tagit fram. Projektet genomförs med 22 kommuner och tre välfärdsområden (Kajanaland, Norra Savolax och Österbotten) åren 2021-23.

Målet är att kommunerna som deltar i projektet ska få en helhetsplan för främjandet av den psykiska hälsan och förebyggandet alkohol- och drogproblem. Projektet strävar även till att kommunerna ska ta i bruk konkreta redskap för att främja den psykiska hälsan.

MIELI rf söker en projektchef

MIELI rf söker en visstidsanställd projektchef till projektteamet som består av sammanlagt tre personer. Projektledaren ansvarar självständigt för förverkligandet av projektplanen med hjälp av en stödgrupp från MIELI rf:s ledning. Arbetsuppgiften består av helhetsansvaret för projektet samt nätverkssamarbete med aktörer från kommuner, välfärdsområden och stat. Projektchefen ansvarar för planera och förverkliga en hälsofrämjande verktygsback för kommuner. Ansökningstiden utgår 10.9.

Bekanta dig med projektplanen (på finska):

Projektet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Se ministeriets meddelande.

Kontakta oss

Kristian Wahlbeck

Utvecklingsdirektör
+358 400 659101
fornamn.efternamn@mieli.fi


Innehållet ingår i följande teman: