Mentalhälsopolitiska delegationen

Mentalhälsopolitiska delegationen är ett samarbetsorgan som består av flera riksomfattande mentalhälsoorganisationer och representanter från alla riksdagspartier.

Huvudsyftet med mentalhälsopolitiska delegationen är att:

 • behandla aktuella lagberedningsfrågor inom social- och hälsovård.
 • öka främjandet av psykisk hälsa i Finland som en genomgripande del av den nationella social- och hälsopolitiken
 • påverka samhällsdebatten genom att lyfta fram hur viktig den psykiska hälsan är för folkhälsan.
 • Genom att öka kunskapen om psykisk hälsa minska stigmatisering och marginalisering i samhället.

Mentalhälsopolitiska delegationens medlemmar:

 • riksdagsledamot Juha Rehula, ordf. (C)
 • riksdagsledamot Aila Paloniemi (C)
 • riksdagsledamot Juho Eerola (Sannf)
 • riksdagsledamot Maria Tolppanen (Sannf)
 • riksdagsledamot Sari Sarkomaa (Saml)
 • riksdagsledamot Saara-Sofia Sirén (Saml)
 • riksdagsledamot Anneli Kiljunen (SDP)
 • riksdagsledamot Kristiina Salonen (SDP)
 • riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna)
 • riksdagsledamot Jyrki Kasvi (Gröna)
 • riksdagsledamot Li Andersson (VF)
 • riksdagsledamot Aino-Kaisa Pekonen (VF)
 • riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP)
 • riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP)
 • riksdagsledamot Päivi Räsänen (KD)
 • riksdagsledamot Sari Tanus (KD)

Delegationens mentalhälsoorganisationer

 • Föreningen för mental hälsa i Finland (Suomen Mielenterveysseura)
 • Centralförbundet för mental hälsa (Mielenterveyden keskusliitto)
 • Anhörigas stöd för mentalvården Centralförbund (Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto)
 • Psykosociala förbundet

Läs mer

Kontaktperson

Kristian Wahlbeck
Utvecklingsdirektör

+358 400 659 101Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland