Mentalhälsopolitiska delegationen

Mentalhälsopolitiska delegationen är ett samarbetsorgan som består av flera riksomfattande mentalhälsoorganisationer och representanter från alla riksdagspartier.

Huvudsyftet med mentalhälsopolitiska delegationen är att:

 • behandla aktuella lagberedningsfrågor inom social- och hälsovård.
 • öka främjandet av psykisk hälsa i Finland som en genomgripande del av den nationella social- och hälsopolitiken
 • påverka samhällsdebatten genom att lyfta fram hur viktig den psykiska hälsan är för folkhälsan.
 • Genom att öka kunskapen om psykisk hälsa minska stigmatisering och marginalisering i samhället.

Mentalhälsopolitiska delegationens medlemmar:

 • riksdagsledamot Tarja Filatov, ordf. (SDP)
 • riksdagsledamot Kim Berg (SDP)
 • riksdagsledamot Anu Vehviläinen (C)
 • riksdagsledamot Pekka Aittakumpu (C)
 • riksdagsledamot Juho Eerola (Sannf)
 • riksdagsledamot Kaisa Juuso (Sannf)
 • riksdagsledamot Marko Kilpi (Saml)
 • riksdagsledamot Mia Laiho (Saml)
 • riksdagsledamot Sofia Virta (Gröna)
 • riksdagsledamot Bella Forsgren (Gröna)
 • riksdagsledamot Hanna Sarkkinen (VF)
 • riksdagsledamot Katja Hänninen (VF)
 • riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP)
 • riksdagsledamot Anders Norrback (SFP)
 • riksdagsledamot Päivi Räsänen (KD)
 • riksdagsledamot Sari Tanus (KD)

Delegationens mentalhälsoorganisationer

 • MIELI Psykisk Hälsa Finland rf. (MIELI Suomen Mielenterveys ry)
 • Centralförbundet för mental hälsa (Mielenterveyden keskusliitto)
 • Anhörigas stöd för mentalvården Centralförbund (Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto)
 • Psykosociala förbundet

Läs mer

Kontaktperson

Kristian Wahlbeck
Utvecklingsdirektör

+358 400 659 101Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Turkka Sinisalo
Projektchef
Mentalhälsopoolen

+358 40 828 6553Magistratsporten 4 A, 7 vån., 00240 Helsingfors