Mentalhälsopoolen

Mentalhälsopoolen utgörs av väsentliga aktörer inom den finländska mentalhälsovården. Mentalhälsopoolens målsättning är att befrämja medborgarnas mentala hälsa och förbättra vårdtjänsterna för personer med psykisk ohälsa och förbättra klienternas/patienternas, de anhörigas och närståendes ställning, samt förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö/arbetsförhållande och att i samhället verka för att förbättra medborgarnas välmående. Poolen har representanter från  över 20 olika organisationer inom mentalhälsovården.

Ordförande är verksamhetsledare Olavi Sydänmaanlakka från Centralförbundet för mental hälsa rf .

Mentalhälsopoolens medlemmar

 • Akavas sjukskötare och Taja rf
 • Etappi ry
 • Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf
 • FinFami – Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf
 • Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer rf
 • Finnish Association for Infant Mental Health – Pirpana ry
 • JHL – Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena rf
 • Kaksisuuntaiset
 • KoKoA – Föreningen för Utbildade Erfarenhetsexperter rf
 • Kukunori ry
 • Luova hulluus ry
 • Mielenterveyden keskusliitto-Centralförbundet för mental hälsa rf
 • Mielenterveysyhdistys HELMI ry
 • Mieli Maasta ry – Förening för deprimerade
 • MIELI Psykisk Hälsa i Finland rf
 • Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
 • Psykosociala förbundet rf
 • Sexpo-säätiö sr
 • Sorgbandet rf
 • Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry
 • Suomen Klubitalot ry – Finnish Fountain House Clubhouse Coalition
 • Suomen Lastenpsykiatriyhdistys – Barnpsykiaterföreningen I Finland ry
 • Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry
 • Suomen Psykiatriyhdistys – Psykiaterföreningen i Finland
 • Suomen psykogeriatrinen yhdistys ry (SPGY) – Finlands psykogeriatriska förening
 • Suomen Psykologiliitto ry – Finlands Psykologförbund
 • Suomen skitsofreniayhdistys ry
 • Tehy ry
 • Tukiyhdistys Majakka
 • Taiteen Sulattamo ry
 • Tarpeenmukainen hoito ry
 • Ätstörningsförbundet i Finland rf

Sakkunniga medlemmar

 • Institutet för hälsa och välfärd (THL) - Enheten för mental hälsa
 • Työn ja työorganisaatioiden kehittämisen osaamiskeskus, Työterveyslaitos- Arbetshälsoinstitutet

Kontaktperson

Kalle Erkkilä
Informatör
Mentalhälsopoolen

+358 40 192 9504 Magistratsporten 4 A, 7 vån., 00240 Helsingfors

Kristian Wahlbeck
Utvecklingsdirektör

+358 400 659 101Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Turkka Sinisalo
Projektchef
Mentalhälsopoolen

+358 40 828 6553Magistratsporten 4 A, 7 vån., 00240 Helsingfors