Mentalhälsopoolen

Mentalhälsopoolen utgörs av väsentliga aktörer inom den finländska mentalhälsovården. Mentalhälsopoolens målsättning är att befrämja medborgarnas mentala hälsa och förbättra vårdtjänsterna för personer med psykisk ohälsa och förbättra klienternas/patienternas, de anhörigas och närståendes ställning, samt förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö/arbetsförhållande och att i samhället verka för att förbättra medborgarnas välmående. Poolen har representanter från  över 20 olika organisationer inom mentalhälsovården.

Ordförande är verksamhetsledare Pia Hytönen från FinFami – Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf.

Mentalhälsopoolens medlemmar

 • Akavas sjukskötare och Taja rf
 • Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf
 • FinFami – Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf
 • Finnish Association for Infant Mental Health - Pirpana ry
 • Föreningen för mental hälsa i Finland rf
 • JHL - Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena rf
 • Kaksisuuntaiset
 • KoKoA — Föreningen för Utbildade Erfarenhetsexperter rf
 • Luova hulluus ry
 • Mielenterveyden keskusliitto-Centralförbundet för mental hälsa rf
 • Mielenterveysyhdistys HELMI ry
 • Mieli Maasta ry- Förening för deprimerade
 • Psykosociala förbundet rf
 • Suomen Klubitalot ry- Finnish Fountain House Clubhouse Coalition
 • Suomen Lastenpsykiatriyhdistys – Barnpsykiaterföreningen I Finland ry
 • Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry
 • Suomen Psykiatriyhdistys- Psykiaterföreningen i Finland
 • Suomen psykogeriatrinen yhdistys ry (SPGY)- Finlands psykogeriatriska förening
 • Suomen Psykologiliitto ry- Finlands Psykologförbund
 • Suomen skitsofreniayhdistys ry
 • Tehy ry
 • Tukiyhdistys Majakka

Sakkunniga medlemmar

 • Institutet för hälsa och välfärd (THL) - Enheten för mental hälsa
 • Työn ja työorganisaatioiden kehittämisen osaamiskeskus, Työterveyslaitos- Arbetshälsoinstitutet