Gå till innehåll

Sök

Begränsa sökresultat

Med sökningen "Mielenterveyden k��si" hittades 416 resultat.

Sökresultat

Mistä mielenterveys rakentuu?

...ja yhteisöllisyyttä. Tämän lisäksi on tärkeää huolehtia mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisystä ja  hyvästä, viiveettömästä hoitamisesta. Mielenterveyden mallit Yksi tapa ajatella mielenterveyttä on kahden ulottuvuuden malli. Siinä ihmisen psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveyden...

Mielenterveyden suoja- ja riskitekijät

...vaikuttamismahdollisuudet Turvallinen elinympäristö Lähellä olevat ja helposti tavoitettavat yhteiskunnan auttamisjärjestelmät Riskitekijät kuormittavat mielenterveyttä Mielenterveyden riskitekijät ovat olemassa ennen mielenterveyden ongelmaa tai häiriöitä. Ne voivat johtua yksilöstä itsestään, perheestä, yhteisöstä, elinympäristöstä...

Mielenterveys voimaksi -koulutukset nuorisotyöhön

Mielenterveys voimaksi koulutuksessa avataan mielenterveyden edistämisen käsitettä voimavarana ja elämäntaitona. Miten nuorten mielenterveyttä edistetään? Mitä ovat mielenterveystaidot ja miten niitä voidaan vahvistaa? Mitä on mielenterveys tietona ja taitona, joita voi...

Työhyvinvointi vahvemmaksi

...tulee myös vaalia ajatusta kokonaisesta elämästä ja palautumisesta. Palautumisesta voi huolehtia pitämällä työaika kohtuullisena pitkällä tähtäimellä, mutta myös esimerkiksi tauottamalla työpäiviä. ”Palautuminen on tärkeää mielenterveyden kannalta. Ylipitkien työviikkojen tiedetään lisäävän...

Hyvää mieltä yhdessä -koulutus alakoulujen henkilöstölle

Mielenterveyden edistäminen alakoulussa Hyvää mieltä yhdessä -koulutus perehdyttää mielenterveyden edistämiseen alakoulussa: miten lasten mielenterveyttä tuetaan koulussa, mitä mielenterveystaidot ovat ja miten niitä opetetaan. Osallistuja saa myös inspiroivia välineitä perusopetuksen opetussuunnitelman...

PALOMA-hanke

...tue, maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus – Eri kieli- ja kulttuuriryhmille: Tasapainovalmennuksen perusteet (arabia, englanti, espanja, ranska, saksa ja ruotsi) Tasapainovalmennusryhmä (tulkkivälitteisesti) TOIVO ryhmätoimintaa erillä kielillä Mielenterveyden ensiapu...

Save the date: Pohjoismaiden mielenterveyden huippukokous 18.–19.11.2021

...ovat nostaneet esille tarpeen huolehtia väestön henkisestä kriisinkestävyydestä ja mielenterveyden edistämisestä. Henkinen kriisinkestävyys on kriittinen yhteiskunnan toiminnalle ja heijastuu yksilöiden ja yhteisöjen kykynä kestää kriisitilanteiden paineita ja toipua niistä. Mielenterveyden...

Mitä MIELI ry tekee?

MIELI Suomen Mielenterveys ry on mielenterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, tarjota kriisiapua ja ennaltaehkäistä mielenterveyden ongelmia. Haluamme yhteiskunnan, jossa mielenterveyden teemoista puhuminen on turvallista eikä siihen liity häpeää. MIELI...

MIELI ry jatkaa nuorisoalan mielenterveysosaamisen vahvistamista

Kahden edellisen vuoden ajan MIELI ry koordinoi Nuorisoalan Osaamiskeskus Vahvistamon toimintaa. Vahvistamossa oli mukana kolme järjestöä. MIELI Suomen mielenterveys ry:n tehtävänä oli nuorisoalan ammattilaisten mielenterveyden edistämisen osaamisen lisääminen, Ehkäisevä päihdetyö...