Gå till innehåll

Sök

Begränsa sökresultat

Med sökningen "Mielenterveyden k��si" hittades 427 resultat.

Sökresultat

EU:n mielenterveyden ja hyvinvoinnin yhteistoimi

Sosiaali- ja terveysministerit päättivät EU-neuvoston kokouksessa kesäkuussa 2011 komission ja jäsenmaiden mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin yhteistoimesta. LUE EU-PÄÄTÖS ASIASTA TÄÄLTÄ. Sosiaali- ja terveysministeriö valitsi MIELI ry:n edustamaan Suomea ja johtamaan osahanketta...

Itsemurhien ehkäisyn tavoiteohjelma

Mielenterveyden edistäminen ja eriarvoisuutta vähentäminen ehkäisevät myös itsemurhia. Lisäsi tarvitaan kohdennettuja toimia mm. riskiryhmien kartoittamiseksi ja tukemiseksi. Itsemurhakuolleisuudessa näkyy eriarvoisuus: Noin 10 % sosioekonomisten ryhmien välisistä elinajan odotteen eroista johtuu...

Lapsen mieli -koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

...mielenterveyden edistämisestä: mielenterveys ja lapsen mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa turvalliset aikuiset, mielen hyvinvointia tukeva arjen rytmi ja lapsen suojeleminen stressiltä kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö Työpajatyöskentely: Lasten kaveri- ja tunnetaitojen sekä muiden...

MIELI ry tukee kuntia mielenterveyden edistämisessä

Mielenterveyden edistäminen kuuluu kunnan tehtäviin. Sote-uudistuksen myötä kuntien terveyden edistämistyö on uusien haasteiden edessä. Hyvän mielen kunta -hanke tukee kuntia toteuttamaan mielenterveyden edistämistyötä. Keskeinen työkalu on MIELI ry:n kehittämä ​​Hyvän...

Korona-aika kuormittaa nuorten aikuisten hyvinvointia

...on käynnissä selvä asennemuutos mielenterveyden ilmiöihin – tämä on hyvä asia. On tärkeää, että mielenterveydestä puhutaan ja ongelmat tunnistetaan. Edelleen tarvitaan tietoa ja mielenterveystaitojen vahvistamista, jotta mielenterveyden ilmiöiden esille ottaminen...

Nuorten mielenterveyden vahvistaminen nuorisotyössä

Mielenterveyden vahvistaminen parantaa kokemusta elämän mielekkyydestä sekä antaa kykyä selvitä erilaisista haasteista ja vastoinkäymisistä, joita jokainen elämässään väistämättä kohtaa. Nuorisotyöntekijä, joka aidosti kohtaa ja kuuntelee, voi olla nuorelle hyvin merkityksellinen...

Mielenterveyden edistäminen neuvolassa

...mielenterveyden edistäminen toteutuu pitkälti vanhempien kautta. Siksi vanhempien hyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota – kun vanhempi voi hyvin, myös lapsella on paremmat mahdollisuudet voida hyvin. Lasten mielenterveyttä tukevassa työssä keskeistä on vanhemmuuden...

Mieli työssä® -koulutus

...on myös lyhyempiä moduuleihin perustuvia asiantuntijapuheenvuoroja. Mieli työssä -koulutuksen moduulit ja aiheet 1. Työ ja mielenterveys Mielenterveys ja sen merkitys hyvinvoinnille, työn ja mielenterveyden yhteys, oman mielenterveyden voimavarat, oman työn...