Digitala kriscentret Valo

neonbrand-unsplash

Rikomfattande samtalsstöd vid svåra livssituationer från digitala kriscentret

Det digitata kriscentret Valo erbjuder riksomfattande samtalsstöd på svenska enligt lågtröskelmodellen. Vi kan erbjuda samtalsstöd inom tre vardagar med en professionell krismedarbetare 5–6 gånger kostnadsfritt, anonymt och konfidentiellt.

Det kan handla om krissituationer i vardagen samt att klara av svåra situationer i livet. Vi definierar inte vad en kris är. När du behöver hjälp och någon som lyssnar ta kontakt med oss.

Stöd kan behövas vid:
•    parförhållande- eller familjetvister,
•    stress och oro över vardagen,
•    ensamhet,
•    du har förlorat någon nära,
•    problem i arbetslivet,
•    traumatiska upplevelser,
•    andra svåra livssituationer.

Tidsbokningen är öppen må–to kl. 9–15 tfn. 044 979 2439
eller INFO@POHJANMAANKRIISIKESKUS.FI

Vi använder oss av Microsofts Teams. Du kan ansluta till ett Teams-möte när som helst och från vilken enhet som helst, oavsett om du har ett Teams-konto eller inte.

Mera information

Österbottens kriscenter Valo
Aktuellt: Digitalt kriscenter erbjuder stöd och hjälp på svenska (på webbsidan mieli.fi)