Digitala kriscentret Valo

neonbrand-unsplash

Rikomfattande samtalsstöd vid svåra livssituationer från digitala kriscentret

Det digitala kriscentret Valo erbjuder riksomfattande samtalsstöd på svenska via video- eller telefonsamtal.Vi kan erbjuda samtalsstöd inom tre vardagar med en professionell krismedarbetare 5–6 gånger kostnadsfritt, anonymt och konfidentiellt.

Det kan handla om krissituationer i vardagen samt att klara av svåra situationer i livet. Vi definierar inte vad en kris är. När du behöver hjälp och någon som lyssnar ta kontakt med oss.

Stöd kan behövas vid:
•    parförhållande- eller familjetvister,
•    stress och oro över vardagen,
•    ensamhet,
•    du har förlorat någon nära,
•    problem i arbetslivet,
•    traumatiska upplevelser,
•    andra svåra livssituationer.

Tidsbokning

tfn. 044 979 2439, må–to kl. 9–15
e-mail: info@pohjanmaankriisikeskus.fi

Vi använder oss av Microsofts Teams. Du kan ansluta till ett Teams-möte när som helst och från vilken enhet som helst, oavsett om du har ett Teams-konto eller inte.

Mera information