SOS-kriscentret

 SOS-kriscentret i Helsingfors erbjuder kortvarig samtalshjälp som stöd vid krissituationer. Du kan komma till mottagningen ensam, med din partner eller din familj. Verksamheten riktar sig till vuxna. Hjälp och stöd erbjuds även till invandrare på finska, svenska, engelska eller vid behov med tolk.

Till mottagningen behöver man ingen remiss men man bör ta kontakt per telefon. Man kan även lämna ett kontaktmeddelande via nätet.   Besöken är avgiftsfria och konfidentiella, krisarbetarna har tystnadsplikt. Personalen har, förutom grundutbildning inom social och hälsovården även skolning inom krisarbete.

Centret strävar efter att kartlägga klienternas behov av fortsatt hjälp eller rehabilitering. Alla de tjänster som erbjuds av SOS-kriscentret bildar tillsammans en naturlig kedja av krisstöd. 

På kris-centret koordineras net-kriscentret Tukinet och  den Nationella kristelefonen / Valtakunnallinen kriisipuhelin som årligen tar emot över 60 000 samtal. Kristelefonen erbjuder service endast på finska. Detta beror på att personal och frivilliga från samtliga kriscenter i Finland dejourerar i kristelefonen.

Kriscentret erbjuder även stöd för förebyggande av självmord. Hjälpen kan mottas anonymt och är kostnadsfri för klienten.

SOS-kriscentret koordinerar även stöd för brottsoffer i Nyland i södra Finland.  

SOS-kriscentret organiserar rehabiliteringskurser för personer som genomgått svåra livskriser. Verksamheten har idag två huvudmålgrupper: de som plötsligt har förlorat en närstående samt unga som behöver stöd. Utöver det arrangerar enheten gruppverksamhet för invandrare.

Syftet med kurserna är att stödja personens egna resurser att gå framåt i sin vardag, samt att förebygga marginalisering och psykisk ohälsa. Kurserna baserar sig på kamratstöd och är professionellt ledda.

Grupperna erbjuder psykosocialt stöd enligt lågtröskelprincipen och är speciellt avsedda för dem som har svårt att hitta stöd på annat håll. Grupperna hålls på finska.

SOS-kriscentret
Öppentider: vardagar kl. 9.00-15.00

Magistratsporten 4 A,4. våningen
00240 Helsingfors

tfn: (09) 4135 0510

E-post: förnamn.släktnamn(at)mielenterveysseura.fi

Landsomfattande kristelefon (på finska)
01019 5202 (vardagar kl. 09.00-7.00 veckoslut o. helgdagar 15.00-07.00)

Crisis service for foreigners (på engelska)
tfn: (09) 4135 0501 (Mon-Thu 9- 12 and 13-15, Fri 9-12)

Brottsofferjouren - Nylands regionbyrå
tfn: (09) 4135 0550  (vardagar 9-16)

 

Kontaktperson

SOS-kriscentret

+358 9 413 50510Magistratsporten 4 A 4. vån, 00240 Helsingfors, Finland