Gå till innehåll

Välmående barnfamiljer – kompetens för familjers psykiska hälsa

Projektet Välmående barnfamiljer syftar till att sprida kunskap och redkap till professionella och föräldrar för att stötta och stärka barnets psykiska hälsa och välbefinnande, samt sprida kunskap och reddkap för professionella och föräldrar att själva stärka sitt eget psykiska välbefinnande.

Föräldrakvällar

MIELI r.f. ordnar på beställning föräldrakvällar åt föräldrar och fostrare. Föräldrakvällar kan beställas med fokus på barn under skolåldern, eller barn i lågstadieålder eller ungdomar.

Välbefinnande i skolan -handbok

Denna handbok ger vuxna i högstadieskolor information och inspirerande verktyg för att främja psykisk hälsa både på lektioner och i förverkligandet av gemenskaplig elevvård.