Gå till innehåll

Välmående barnfamiljer – kompetens för familjers psykiska hälsa projekt skapar material och ordnar utbildningar på svenska för föräldrar, frivilliga och professionella

Projektets syfte är att sprida kunskap och verktyg om hur professionella och föräldrar kan stöda och stärka barnets psykiska hälsa och välbefinnande, samt sprida kunskap och verktyg om hur professionella och föräldrar själv kan stöda och stärka sitt eget psykiska välbefinnande och sin hälsa. Genom ett specifikt svenskt projekt kan man försäkra sig om att det finns material och utbildningar även på svenska och de är anpassade till svenskspråkiga familjers och professionellas behov.

Föräldrakvällar

MIELI r.f. ordnar på beställning föräldrakvällar åt föräldrar och fostrare. Föräldrakvällar kan beställas med fokus på barn under skolåldern, eller barn i lågstadieålder eller ungdomar.

Övningsbok för ett positivt sinne. Handbok för ledare. (12 st + post)

Handboken för ledare är utarbetad speciellt med tanke på ungdomsledare och andra yrkesmänniskor som arbetar med ungdomar. I handboken har man samlat övningar för att främja ungas psykiska hälsa som kan genomföras antingen som grupparbete eller individuellt arbete. Handboken för handledare utformar en helhet tillsammans med "Övningsbok för ett positivt sinne" och "Må bra årsklockan."

Må bra -årsklockan

Må bra -årsklockan guidar dig att överväga hur ungdomsarbetet kan främja ungas psykiska hälsa i …