Gå till innehåll

Hur hjälper jag mitt barn?

När föräldrarna har psykiska svårigheter är de ofta oroliga för sina barn. Föräldraskapet fungerar kanske inte som förut. Tröttheten tär på krafterna och tålamodet tryter. Föräldrarna kanske också oroar sig för vad barnen uppfattar av förälderns sjukdom och hur de upplever den.


Fjurton totemdjur

Temperamentstotem

Temperamentstotem är en uppgift som hjälper eleven att acceptera sitt temperament och se dess styrkor. …

Må Bra Tillsammans

I skolvardagen lär man sig en enorm mängd färdigheten som behövs i livet. Skolan är …