Familj & barn i samspel

Inom Familj & barn i samspel -arbetet utvecklas och implementeraa metoder och arbetsrutiner för social- och hälsovården,  utbildningssektorn, föreningsverksamhet etc. Metoderna syftar till att öka välbefinnandet i familjer och att förbygga problem. Arbetet sker i samarbete med kommunerna och landskapen.  

Metoderna inom ”Familj & barn i samspel”

Familj & barn i samspel -arbetet (kort kallat TLP från det finska Toimiva lapsi ja perhe) syftar till att stödja barnets utveckling och förebygga generationsöverbryggande problem. Målet med arbetet är att skapa en fungerande och utvecklingsfrämjande vardag för alla barn och unga - inom hemmet, småbarnspedagogiken och skolan samt inom fritidsmiljöerna.

Metoderna används idag inom olika verksamheter såsom

 • Social- och hälsovården
 • Utbildningssektorn (småbarnspedagogiken och skolan)
 • Brottspåföljdsmyndigheten
 • Flyktingmottagningar 
 • Föreningar, stifltelser och samfund
 • Kyrkan och församlingar
 • Organisationer som erbjuder utbildning

Arbetet har påbörjat år 2001

Sedan 2001 har ”Familj & barn i samspel” -metoderna, -utbildningsprogrammen och -konsultationen utvecklats som en del av ”Familj och barn i samspel” (Toimiva lapsi & perhe -hanke), initialt Institutet för hälsa och välfärd (THL). År 2015 överfördes "Familj & barn i samspel" till MIELI Psykisk hälsa FInland rf. 

Utbildning

”Familj & barn i samspel” arbetar  innefattar utbildningsprogram och konsultation. I anslutning till ”Familj & barn i samspel” finns ett metodutbildarnätverk som sträcker sig över hela Finland.  För att ta i bruk ”Familj & barn i samspel” -metoderna erbjuds utbildningsprogram med olika omfattning och innehåll.

För närmare information om utbudet (info på finska):

Föra barnen på tal -utbildningarna - innehåll och kriterier (på finska)

Familj och barn i samspel (TLP) -utbildningarna - innehåll och kriterier (på finska)

Konsultation

”Familj & barn i samspel” -teamet erbjuder stöd till olika verksamheter och enheter som önskar utveckla en barncentrerade servicestrukturer.

Konsultation erbjuds

 • För att lägga upp strategier för ett 
 • För att bygga upp tvärorganisatoriska ansvarsstrukturer
 • För utbildning av personal och yrkesverksamma 
 • För att informera allmänheten
 • För att skapa en utvärderingsmodell

Kontaktperson

Bitta Söderblom
Utvecklingskoordinator
Familj och barn i samspel insatser

+358 40 621 2474Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors

Mia Montonen
Metodkoordinator
Projektet Tidig insats

+358 40 627 5924Lappviksstigen 8 D, 00180 Helsingfors