Familj & barn i samspel

”Familj & barn i samspel” utvecklar och implementerar hälsofrämjande och problemförebyggande metoder och arbetsrutiner för social- och hälsovårdens bas- och specialtjänster samt för utbildningssektorn. Arbetet sker i samarbete med kommunerna och spänner över sektorgränserna. Härtill är målet att forska metodernas effekter.

Metoder, utbildning och konsultation

”Familj & barn i samspel” arbetar med olika arbetsmetoder, innefattar utbildningsprogram och konsultation. I anslutning till ”Familj & barn i samspel” finns ett metodutbildarnätverk som sträcker sig över hela Finland.

Syftet är att stödja barnets vardag

Familj & barn i samspel -arbetet (kort kallat TLP från det finska Toimiva lapsi ja perhe) syftar till att stödja barnets utveckling och förebygga generationsöverbryggande problem. Målet med arbetet är att skapa en fungerande och utvecklingsfrämjande vardag för alla barn och unga - inom hemmet, småbarnspedagogiken och skolan samt inom fritidsmiljöerna.

Familj och barn i samspel (TLP)-arbetet genomförs idag i en mångfald av olika verksamheter: dels inom småbarnspedagogiken och skolan, dels inom service och tjänster av olika slag t ex mödra- och rådgivningen men även social- och hälsovården där man möter föräldrar med olika slag av bekymmer och problem. 

Utöver att skapa välbefinnande för varje barn, ungdom och familj syftar arbetet till att i samspel mellan olika verksamheter bygga upp välfärdsfrämjande och problemförebyggande servicestrukturer för barn och barnfamiljer. I samarbete med det nationella TLP-utbildarnätverket utvecklas och implementeras ett barn- och familjecentrerat arbetssätt inom såväl social- och hälsovården och utbildningssektorn etc. Arbetet med kommunerna syftar till att skapa förutsättningar för att metoderna får fotfäste i daglig praxis. 

Arbetet har påbörjat år 2001

Sedan 2001 har ”Familj & barn i samspel” -metoderna, -utbildningsprogrammen och -konsultationen utvecklats som en del av ”Familj och barn i samspel” (Toimiva lapsi & perhe -hanke), initialt Institutet för hälsa och välfärd (THL). År 2014 överfördes "Familj & barn i samspel" till MIELI Psykisk hälsa FInland rf. 

Metoderna

Metoderna inom ”Familj & barn i samspel” syftar till att tillvarata familjernas resurser och att skapa förutsättningar för resiliens i situationer då vardagen är tung. I arbetet strävar man till att skräddarsy barnets och den ungas, familjens vardag till att stödja en gynnsam utvecklingen och förebygga problem, speciellt i situationer då vardagen är bekymmersam eller probelmtyngd.

Metoderna ”Familj & barn i samspel” är:

Användningen av metoderna

Metoderna används i psykosocial service för barn och vuxna inom kommuner, i olika organisationer, i församlingsarbete och inom den privata sektorn, såsom

  • Social- och hälsovården
  • Utbildningssektorn (småbarnspedagogiken och skolan)
  • Brottspåföljdsmyndigheten
  • Flyktingmottagningar 
  • Organisationer som erbjuder utbildning

Utbildning 

För att ta i bruk ”Familj & barn i samspel” -metoderna erbjuds utbildningsprogram med olika omfattning och innehåll.
För närmare information om utbudet (info på finska):

Föra barnen på tal -utbildningarna - innehåll och kriterier (på finska)

Familj och barn i samspel (TLP) -utbildningarna - innehåll och kriterier (på finska)

Konsultation

Arbetsteamet för ”Familj & barn i samspel” konsulterar olika organisationer som erbjuder psykosocialt stöd till barn och föräldrar, och i utvecklingen av barncentrerade servicestrukturer.

Konsultation erbjuds

  • För att lägga upp strategier för ett 
  • För att bygga upp tvärorganisatoriska ansvarsstrukturer
  • För utbildning av personal och medarbetare
  • För att informera allmänheten
  • För att skapa en utvärderingsmodell

Kontaktperson

Bitta Söderblom
Utvecklingskoordinator
Familj och barn i samspel insatser

+358 40 621 2474Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors

Tytti Solantaus
Professor emerita
Familj & barn i samspel

+358 40 660 9404Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors