Föra barnen på tal -metoden

Föra barnen på tal processen syftar till att stödja barnets utveckling, speciellt i situationer då det finns svårigheter och belastningar i barnets vardag eller livssituation. Målet är att identifiera faktorer som är centrala för barnets välbefinnande, och att utreda hur dessa kan stödjas.

Samtalets innehåll och process

Samtalsledaren och föräldrarna diskuterar barnets utveckling och hur barnets vardag fungerar i de olika utvecklingsmiljöerna. Skyddande faktorer som stöder barns utveckling diskuteras och tillsammans med föräldrarna funderar man på konkreta handlingar för att stärka skyddande faktorer i barnets vardag.

Föra barnen på tal -samtalet tar i anspråk 1-2 träffar. Ifall barnet eller familjen behöver mer stöd, är det möjligt att planera och genomföra ett Föra barnen på tal -rådslag.

Material

Till stöd för genomförandet av Föra barnen på tal -samtalet och rådslaget används material som presenteras nedan. Genomförandet av Föra barnen på tal -metoden kräver metodutbildning

Föra barnen på tal -loggböcker (svenska) 

I loggboken för servicefältet presenteras teman för samtalet om barnets vardag på basen av barnets åldersfas. Sammantaget presenteras teman i sex olika livsskeden
Familjen väntar barn s. 14-15
Babyålder s. 16-18
De första småbarnsåren s. 20-22
Barn i åldern 3-6 år s. 24-26
Skolåldern fram till tonåren s. 28-30
Tonåren och ungdomsåren s. 32-35
(Sidnumreringen enligt utskrift)

Lapset puheeksi -lokikirjat (suomeksi)

Palveluiden lokikirjassa lapsen tai nuoren arjesta keskusteleminen käydään lokikirjan ikäkausisivuja käyttäen.  Yhteensä löytyy kuusi teemakokonaisuutta
Vauvan odotus s. 14-15
Vauva-aika s. 16-18
Taapero-ikä s. 20-22
Leikki-ikä s. 24-27
Kouluikä (7-12-vuotiaat) s. 28-31
Murros- ja nuoruusikä (13-18-vuotiaat) s. 32-35
(sivunumerot tulosteen mukaan)

 

Om utbildning i FBT (på finska, du överförs till en ny sida på MIELI ry)

Handböcker

Hur hjälper jag mitt barn?
Handbok för föräldrar med psykiska problem.

Vad är det med våra föräldrar?
En handbok för barn och ungdomar som har en mamma eller pappa, som har psykiska problem

Hur tar jag hand om mina barn?
En handbok för föräldrar som oroar sig för sitt alkohol- eller drogbruk

Kontaktperson

Bitta Söderblom
Utvecklingskoordinator
Familj och barn i samspel insatser

+358 40 621 2474Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors