Föra barnen på tal -rådslaget

Föra barnen på tal -samtalet åtföljs ibland av ett Föra barnen på tal -rådslag. Rådslaget ordnas alltid, då det finns ett behov för att stärka skyddande faktorer i barnets vardag genom familjens sociala nätverk och/eller olika organisationers stödinsatser.

Rådslaget utgör ett handlingsorienterat nätverkssamarbete, vars syfte är att få till stånd konkreta handlingar i barnets och familjens vardag, handlingar som främjar barnets välbefinnande och resiliens.

Material

Som stöd för utförandet av Föra barnen på tal –rådslaget kan man använda sig av följande material:

På finska

På svenska