Multidiemensionell familjeterapi MDFT


Kuva: Emilia Ikäheimo

Vad är arbete enligt metoden Multidimensionell familjeterapi?

Multidimensionell familjeterapi (MDFT, engelska. Multidimensional family therapy) är en i USA utvecklad evidensbaserad, familjecentrerad arbetsmetod för vård av unga med drog- och beteendeproblem.  I MDFT arbetar man med både hela familjen och de enskilda individerna. Dessutom inkluderas utomstående, så som barnskydd, ungdomspsykiatri och skola i arbetet.  

I MDFT förenas olika terapeutiska inriktningar och vårdtekniker, men tyngdpunkten i är att man fokuserar på hela familjens handlingar och på det sättet påverkar den ungas situation.

För vem är MDFT menad?

Med MDFT strävar man efter att hjälpa ungdomar, med omfattande problem. MDFT är en lämplig vårdmetod, t.ex. i situationer där den unga använder droger, gör brott, hen har psykisk ohälsa, så som depression eller ångest, hen har problem med skolgången eller när familjen har andra svårigheter.

Hur jobbar man med MDFT?

I MDFT jobbar man samtidigt på flera sektorer av den ungas liv.  Man träffar individuellt den unga och föräldrarna. Dessutom träffar man familjen i olika konstellationer. Man tar med även andra instanser som finns i den ungas liv, så som möjlig psykiatrisk vård, barnskydd, skola och kompisar.  

MDFT arbetet pågår i medeltal i sex månader. Vården är intensiv, med flera träffar i veckan, ofta 2–3 gånger, i olika konstellationer. Mellan träffarna har den professionella, telefonkontakt med familjen. Eftersom arbetet är intensivt, kräver det mycket av klientfamiljen. Intensivt arbete krävs framförallt i situationer där problemen är så pass grava att det finns en risk för omhändertagning.

Centrala teman för arbetet är till exempel:

  1. utforskande och stöd av föräldraskapets praxis
  2. främjande av familjens problemlösningsförmåga
  3. främjande av föräldrarnas samarbete
  4. stöd till föräldrarna för att bearbeta sina personliga problem, så som psykisk ohälsa eller missbruk. 
  5. forskandet av olika levnadsförmågor, tillsammans med den unga.

Hur kommer jag med?

Utbildning för MDFT-team har i Finland ordnats i tre gånger. Under Palaset kohdalleen-projektet 2011-2013 togs MDFT i bruk och den första personalen utbildades från Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä och Kuopio barnskydd och ungdomspsykiatri. Sedan utbildades MDFT-team till huvudstadsregionen (HNS) och till Villmanstrand (Eksote) och sedan till Karleby och Jakobstad. Med stöd av LAPE (Program för utveckling av barn och familjetjänster) påbörjades utbildning av två team: huvudstadsregionens PKS-MDFT team (HNS samt barnskyddet i Helsingfors, Esbo och Vanda) och ett team i Nyslott (ungdomspsykiatrin, skolhälsovård, barnskydd samt ungdomsarbete). Deras utbildning pågår ännu.

Med Tidig instas stöder vi den nationella implementeringen och spridningen av modellen. Enskilda individer kan inte i utbildas, det krävs alltid ett team. 

Läs mera

Material på engelska

Finskspråkiga publikationer

Presentationsvideon av huvudstadsregionens och Nyslotts MDFT-team

 
Ahtiainen, Sanna & Laine, Minna (2018): MDFT Eksoten alueella - Perheiden kokemuksia käytännön toteutuksista. Saimaan ammattikorkeakoulu. Sosiaali-ja terveysala Lappeenranta. Sosiaali-ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto.