Siirry sisältöön

Hae mukaan päivystäjäksi kivaan porukkaan!

Uskotko, että jokainen on joskus vähän sekasin ja ansaitsee tulla kohdatuksi ja autetuksi? Oletko kiinnostunut nuorten kohtaamisesta verkossa? Jos vastasit kyllä, saatat olla etsimämme vapaaehtoinen nuorille suunnattuun Sekasin-chatiin.

Toi­vom­me si­nul­ta

  • vähintään 25 vuoden ikää
  • kiinnostusta nuorten maailmaan
  • aitoa halua kohdata ja antaa jokaiselle nuorelle kokemus kuulluksi tulemisesta
  • oma elämäsi on kunnossa ja mahdolliset omat kriisit kaukana menneisyydessä
  • vuorovaikutus- ja kirjoitustaitoja
  • perustason tietoteknisiä valmiuksia (internet ja tekstinkäsittely)
  • halua kehittää omaa osaamista
  • mahdollisuutta sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi

Sekasin-chat on valtakunnallinen, vuoden jokaisena päivänä auki oleva chat-palvelu nuorille. Palvelu tukee mielen hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviämistä.

Vapaaehtoiset Sekasin-chatin päivystäjät tarjoavat keskustelutukea nuorille ja auttavat ratkomaan mieltä painavia ongelmia. Keskustelu auttaa luomaan toivoa. Yleisimpiä aiheita chat-keskusteluissa ovat paha olo, ihmissuhdeongelmat ja itsetuhoisuus.

Sekasin-chat päivystäjäksi ympäri Suomen

MIELI ry:n vapaaehtoisena Sekasin-chatissa voi toimia SOS-kriisikeskuksessa Helsingissä ja Kriisikeskuksissa Hyvinkäällä, Tampereella, Rovaniemellä, Salossa, Kajaanissa, Lahdessa, Oulussa, Mikkelissä, Lappeenrannassa, Sastamalassa sekä Seinäjoella. Päivystyspaikkakuntia on tulossa joukkoon lisää.

Vapaaehtoisena Sekasin-chat päivystäjänä toimitaan yleensä kahdesti kuukaudessa esimerkiksi kolme tuntia kerrallaan.

Vapaaehtoiseksi valitut osallistuvat verkkokoulutukseen. Koulutus antaa hyvän pohjan nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen verkossa.

Vapaaehtoistoimintamme on hyvin tuettua

Tarjoamme Sekasin-tiimin työntekijöiden tuen, säännölliset työnohjaustapaamiset ja jatkokoulutusta. Vapaaehtoisten tukena päivystysvuorossa on aina Sekasin-chatin työntekijä ja päivystys tapahtuu joko toimistolla tai kotoa käsin omalla tietokoneella. Kaikki vapaaehtoiset osallistuvat työnohjaukseen säännöllisesti.

MIELI ry:n vapaaehtoiset noudattavat toiminnassaan MIELI Suomen Mielenterveys ry:n ja vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan eettisiä periaatteita (www.puheet.net). Lisäksi Sekasin-chatin päivystäjät sitoutuvat noudattamaan Nuorille suunnatun verkkoauttamisen foorumin (NuSuVeFo) määrittelemiä verkkotukityön eettisiä- ja toimintaperiaatteita.

Chat toteutetaan järjestöjen yhteistyönä, ja sen toiminnan ylläpitämisestä ja koordinoinnista vastaa Sekasin Kollektiivi. Sekasin Kollektiivi on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Suomen Punaisen Ristin, Setlementtiliiton ja SOS-Lapsikylän koordinoima yhteenliittymä, joka toimii nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi ja kriiseissä auttamiseksi.

”Saan olla mukana nuorten elämässä silloin kun heillä on tarve luotettavalle kuuntelijalle, kannustajalle ja aikuiselle, jonka kanssa käydä läpi mieltä painavia asioita.”
– Sekasin-chatin vapaaehtoinen päivystäjä

Mood­le-verk­ko­kou­lu­tus an­taa eväät nuor­ten tu­ke­mi­seen

Sekasin-chatin vapaaehtoiseksi tullaan Moodle-verkkokoulutuksen kautta, jonka voi aloittaa ketterästi omien aikataulujen mukaan. Moodle-koulutus sisältää kahdeksan itseopiskeltavaa osioita, joiden lisäksi osallistutaan ohjattuun harjoitteluvuoroon. Koulutuksen pituus on noin 10 tuntia, ja sen suorittaminen on omatoimista ja joustavaa. Harjoitteluvuoron pituus on 2–3 tuntia.

Koulutuksessa tutustutaan Sekasin-chatin historiaan sekä vapaaehtois- ja verkkotukityön periaatteisiin. Koulutuksessa käydään läpi verkkoauttamisen ja kohtaamisen periaatteet sekä pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottoja. Toivomme sitoutumista päivystämiseen kahdeksi tunniksi kahden viikon välein.

Tarkistamme kaikilta valituilta rikosrekisteritaustan. Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä on tullut voimaan 1.5.2014. Koulutukseen valituilta tullaan pyytämään suostumus hakea rikosrekisterilain § 6 a:ssa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hae mukaan tärkeään vapaaehtoistyöhön!