انتقل إلى المحتوى

البحث

تضييق النتائج

نتائج البحث.

نتائج البحث

Taloushuolet kuormittavat mielenterveyttä

...ole vain yhdensuuntaisia. Mielenterveyden häiriöt voivat heikentää toimeentuloa, mutta taloushuolet saattavat myös aiheuttaa mielenterveyden ongelmia. MIELI ry:n raportissa Velat ja mielenterveys (2019) nostetaan esiin kuusi näyttöön perustuvaa suositusta velkaongelmien kanssa...

Koulutuksia ja tukea monikulttuuriseen työskentelyyn

...kulttuuritaustoista tuleville. Koulutukset ammattilaisille MIELI ry järjestää koulutuksia ammattilaisille, jotka työskentelevät maahanmuuttaneiden kanssa. Kohtaa ja Tue (KOTU) -maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu -koulutus KOTU-koulutuksen tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä, ymmärtää paremmin maahanmuuton vaikutuksia...

Mielenterveyden maailmanliitto

Mielenterveyden maailmanliitto (World Federation for Mental Health WFMH) on vuonna 1948 perustettu kansainvälinen järjestö. Maailmanliitto perustettiin ehkäisemään mielenterveyden ongelmia, edistämään mielenterveyden ongelmista kärsivien asianmukaista hoitoa ja huolenpitoa sekä edistämään mielenterveyttä....

Hyvän mielen koulu -koulutus yläkoulun tai yhtenäiskoulun henkilöstölle

...aikuisten keskuudessa.“ Koulutuksen osaamistavoitteet Koulutuksen suoritettuasi: tiedät mitä mielenterveys ja sen edistäminen tarkoittavat ymmärrät, miten mielenterveyden edistäminen vaikuttaa hyvinvointiin osaat käyttää saamiansa työkaluja mielenterveyden edistämiseen yläkoulun tai yhtenäiskoulun arjessa. Koulutuksen sisältö...

Mielenterveyden suoja- ja riskitekijät

Suurin osa riski- ja suojatekijöistä liittyy elämän eri osa-alueisiin. Hyvää  mielenterveyttä voidaan tukea ja vahvistaa mielenterveyden ulkopuolelta, esimerkiksi elinympäristöä,  koulumaailmaa tai taloudellista perusturvaa ja palveluita parantamalla. Riski- ja suojatekijät voidaan...

Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus verkossa 20.9 – 4.10.2022

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa psyykkisistä oireista, vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia kohdata mielenterveyden ongelmia. Koulutuksessa opetellaan soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita. Peruskoulutuksen jälkeen...

Hyvän mielen oppilaitos-mielenterveystaitoja lukioon

...Pelit ja tehtävät Vahvuuspakka on työväline, jonka avulla voidaan tukea ohjattavaa tunnistamaan ja käyttämään luonteenvahvuuksiaan. Nuorten mielenterveyden vahvistaminen nuorisotyössä صفحة Mielenterveyden vahvistaminen parantaa kokemusta elämän mielekkyydestä sekä antaa kykyä selvitä...

Mielenterveyden ensiapu 1 -tutkimuksen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä MIELI Suomen Mielenterveys ry Maistraatinportti 4 A 00240 HELSINKI p. 09615516 2. Yhteyshenkilö Jukka Valkonen, p. 0406740225, etunimi.sukunimi@mieli.fi 3. Rekisterin nimi Mielenterveyden ensiapu 1 -tutkimusrekisteri 2020 – 2021...

Mistä mielenterveys rakentuu?

...ja yhteisöllisyyttä. Tämän lisäksi on tärkeää huolehtia mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisystä ja  hyvästä, viiveettömästä hoitamisesta. Mielenterveyden mallit Yksi tapa ajatella mielenterveyttä on kahden ulottuvuuden malli. Siinä ihmisen psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveyden...

Mielenterveys voimaksi -koulutukset nuorisotyöhön

Mielenterveys voimaksi koulutuksessa avataan mielenterveyden edistämisen käsitettä voimavarana ja elämäntaitona. Miten nuorten mielenterveyttä edistetään? Mitä ovat mielenterveystaidot ja miten niitä voidaan vahvistaa? Mitä on mielenterveys tietona ja taitona, joita voi...