Siirry sisältöön

Hyvän mielen kunta -työkalupakki auttaa kuntia löytämään tietoon perustuvia toimintamalleja ja menetelmiä mielenterveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Työkalupakin menetelmiin on saatavilla koulutusta, ja ne voidaan ottaa kunnassa käyttöön laaja-alaisesti.  

Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ organisoidaan usein joko ikäryhmien tai ilmiöiden mukaan. Myös työkalupakki -taulukko, joka löytyy kuvattuna työkalupakin jokaiselta alasivulta löytyvästä PDF -liitteestä, rakentuu ikäryhmien ja ilmiöiden ympärille, ja sen avulla kunnassa voidaan löytää malleja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön. Kunnassa toimivat ammattilaiset voivat työkalupakin avulla tunnistaa mahdollisia katvealueitaan tai löytää esimerkiksi strategian ja hyvinvointisuunnitelman painopisteitä tukevia malleja. 

Ilmiöt on valittu suojaavien tekijöiden mukaan

Tällä sivustolla työkalupakin mallit esitellään ilmiöittäin. Jokaisesta toimintamallista löytyy erillinen kuvaus ja siinä mainitaan mihin ilmiöihin kyseinen toimintamalli vastaa. Toimintamallit on valittu MIELI ry:n ja EHYT ry:n yhteistyönä.

Hyvän mielen kunta -työkalupakki
Lataa Hyvän mielen kunta -työkalupakki klikkaamalla kuvaa tai alla olevaa painiketta.

Ilmiöt on valittu mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön juurisyistä. Juurisyyt ovat mielenterveyteen tai päihdekäyttäytymiseen liittyviä suojaavia tai herkistäviä tekijöitä. Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö on suojatekijöiden vahvistamista ja herkistävien tekijöiden, tai niiden vaikutusten, vähentämistä.  Mm. vanhemmuuden tuki, kiusaamisen ehkäisy, ja työyhteisöjen kehittäminen ovat tutkimusten mukaan tehokkaita keinoja mielenterveyden, terveen päihdekäyttäytymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.  

Selkeyden vuoksi toimintamallit esitellään vain yhden ilmiön kohdalla, mutta jokainen vastaa moneen ilmiöön. Esim. tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat mielenterveystaitoja ja jokainen mielenterveystaitoja kehittävä toimintamalli kehittää myös tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Nämä taidot taas ovat keskeisiä muun muassa kiusaamisen vastaisessa työssä.  

Ehkäisevä päihdetyö on vahva osa mielenterveyden edistämistä

Ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveyden edistäminen liittyvät vahvasti toisiinsa. Monet mielenterveyden edistämisen mallit ovat ehkäisevän päihdetyön ydintä. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhemmuuden tuen mallit, syrjäytymisen vastaisen työn mallit sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä mielenterveystaitoja edistävät mallit. Ehkäisevä päihdetyö on aina myös mielenterveyden edistämistä. 

Hyvän mielen kunta -työkalupakki on kokoelma ja esimerkki hyvistä malleista ja muitakin hyviä malleja löytyy. Päivitämme työkalupakin vuoden välein tammikuussa (ensimmäinen päivitys tammikuussa 2024).