Siirry sisältöön
Yleistä mielenterveyden häiriöistä

Mielenterveyden häiriöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilön mieliala, tunteet, ajatukset tai käytös haittaavat toimintakykyä, ihmissuhteita tai aiheuttavat kärsimystä. Tilapäinen mielenterveyden kuormittuminen ja henkinen pahoinvointi erilaisissa vaikeissa elämänvaiheissa on normaalia. Reaktiot elämän vastoinkäymisiin eivät ole sairautta.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä vaihtelevat mania- ja masennusjaksot. Se luetaan masennuksen ohella mielialahäiriöihin.

Yleistynyt ahdistuneisuus

Ahdistuneisuus on tunnetila, johon voi liittyä jännitystä, pelkoa, levottomuutta, huolestuneisuutta tai jopa paniikin tai kauhun kokemus. Ajoittaisina pelko ja lievä ahdistuneisuus ovat arkipäiväisiä, kaikkien elämään joskus kuuluvia tunteita. Jos ahdistus ja tuskainen olotila kestävät vähintään kuusi kuukautta, voi olla kyseessä mielenterveyden häiriö.

Psykoosit

Psykoosi on yleinen termi mielenterveyden häiriölle, jossa henkilö on menettänyt joltain osin kosketuksensa todellisuuteen. Moniin vakavimpiin ja pitkäkestoisiin mielenterveyden häiriöihin liittyy psykoottisia oireita.

Peliriippuvuus hallitsee elämää

Rahapelaaminen on suosittu viihteen muoto, mutta joskus siitä tulee ongelma. Peliriippuvuudessa on kyse pakonomaiseksi muuttuneesta toiminnasta, joka haittaa elämää.

Seksiriippuvuus ei näy päällepäin

Ihmisen normaali seksuaalisuus voi ilmetä moninaisin tavoin, eikä voimakas seksuaalinen halu ole itsessään merkki ongelmasta. Seksiriippuvuus on pakonomaista seksuaalista toimintaa, joka on alkanut hallita elämää.

Päihderiippuvuus vaikuttaa koko elämään

Päihderiippuvuudessa päihteiden käyttö on alkanut hallita arkea. Siitä aiheutuu sosiaalista, taloudellista ja terveydellistä haittaa, ja lopettaminen voi tuntua mahdottomalta. Apua on kuitenkin saatavilla.

Fobiat voivat hallita elämää

Fobia eli määräkohteinen pelko tarkoittaa tiettyyn asiaan tai tilanteeseen liittyvää pelkotilaa, joka on kohtuuttoman voimakas suhteessa asian aiheuttamaan todelliseen uhkaan.

Persoonallisuushäiriöt

Persoonallisuushäiriö kehittyy lapsuuden ja nuoruuden aikana ja se on mahdollista tunnistaa henkilössä nuorena aikuisena. Häiriöstä kärsivä harvoin itse tunnistaa käyttäytymisensä haitallisuutta.

Kun sosiaaliset tilanteet pelottavat

Sosiaalisten tilanteiden pelossa normaali jännittäminen on muuttunut elämää rajoittavaksi peloksi. Taustalla voi olla nöyryytys, usein myös herkkyys. Pelkoon on saatavilla apua.

Pakko-oireinen häiriö

Pakko-oireisessa häiriössä ilmenee pakkoajatuksia, pakkotoimintoja tai kumpiakin näistä. Häiriöstä on kyse silloin, kun pakonomaiset ajatukset ja käyttäytyminen ovat jatkuvia ja ne aiheuttavat merkittävää ahdistusta.

Paniikkihäiriö

Paniikkikohtaukset eivät ole harvinaisia, mutta jos ne toistuvat ja haittaavat elämää, kyseessä voi olla paniikkihäiriö. Paniikkihäiriö hoidetaan psykoterapialla ja lääkkeillä, yleensä omassa terveyskeskuksessa.

Syömishäiriöt

Syömishäiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä, joissa ihmisen suhde ruokaan, liikkumiseen tai kehonkuvaan vaikuttaa hänen terveyteensä haitallisesti.

”Jollakin nuorella ei ole ketään, joka uskoisi häneen”

Nuorten mielenterveyden ongelmat ovat viime vuosina moninaistuneet ja lisääntyneet. Liian moni nuori jää huolten ja ahdistuksen kanssa myös yksin, vaille kannattelevaa tukea. Se näkyy myös Tia Nymanille, joka toimii vapaaehtoisena 12–29-vuotiaille suunnatussa Sekasin-chatissa.

Kaksi ihmistä pitävät toisiaan kädestä

Vaikeat elämäntilanteet

Ihminen kohtaa elämässään monenlaisia tilanteita ja elämänvaiheita. Niiden joukossa on niin myönteisiä ja ilahduttavia kuin haasteellisia ja vaikeitakin aikoja. Elämäntilanteen vaikeus on yksilöllinen kokemus, joten monenlaiset asiat voivat tuntua elämässä haasteellisilta.