Siirry sisältöön

Lapsen tukena perheneuvola ja lastenpsykiatria

Perheneuvolat antavat apua silloin, kun perheellä tai lapsella on mielenterveyttä kuormittava tilanne. Perheneuvolat ovat kaikille kuntalaisille tarkoitettuja lakisääteisiä palveluita.

Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon piiriin hakeudutaan koululääkärin lähetteellä tai terveyskeskuksen kautta. Lastenpsykiatrisen hoidon tavoitteena on lapsen normaalin kehityksen turvaaminen ja perheen voimavarojen lisääminen.

Vanhempien oma pitkäaikainen huolestuminen lapsen voinnista on riittävä syy hakea apua.

Nuoren tukena kouluterveydenhoito ja nuortenpsykiatria

Nuorena mielen haasteet ovat melko tavallisia. Noin joka viides nuori kokee alakuloisuutta, ahdistusta tai ärtyneisyyttä. Vanhempien tai muiden läheisten aikuisten on joskus vaikeaa hahmottaa, milloin olisi syytä lähteä hakemaan ulkopuolista apua. 

Koulua käyvän nuoren ensisijainen hoitopaikka on kouluterveydenhuollon työryhmä tai terveyskeskus. Jos nuoren ongelmat vaativat sairaalahoitoa, hän saa lähetteen nuorisopsykiatrille osastolle.

Läheisen mielenterveyden häiriö voi olla raskas kokemus

Mielenterveyden häiriöt ovat tavallisia ja niiden vaikeusaste vaihtelee suuresti. Mikäli epäilet läheiselläsi olevan mielenterveysongelmia, voit yrittää auttaa häntä hakemaan itselleen apua.

Yksi tavallisimmista läheisten huolista on sopivan ja riittävän hoidon saanti. Ylipäätään hoidon saaminen vaatii aikaa ja omaa aktiivisuutta.

Läheisen ihmisen mielenterveydenhäiriö voi olla omaisille ja ystäville raskas kokemus. Jos läheisen oma henkinen ja fyysinen jaksaminen on koetuksella, kannattaa hakea apua myös itselle.