Gå till innehåll

Framsida - MIELI Psykisk Hälsa rf

Poika ja vanhempi mies katsovat toisiaan ja hymyilevät.
Vad är psykisk hälsa?

Psykisk hälsa är en central resurs ur välbefinnandets perspektiv. Färdigheter i psykisk hälsa kan stärkas och utvecklas.

Psykisk ohälsa

Den psykiska hälsan varierar enligt livssituation och -erfarenheter. En majoritet av människorna drabbas någon gång under sitt liv av något psykiatriskt tillstånd.

Nordiskt toppmöte för psykisk hälsa

Omstart: strategier för psykisk hälsa efter pandemin är temat för det nordiska toppmötet för psykisk hälsa 18-19.11. 2021 i Helsingfors, Finland.

Mieli.fi förnyas

Mieli.fi –webbplatsen uppdateras. På grund av förnyelsen kan det finnas brister i vårt webbinnehåll. Vi beklagar eventuella olägenheter.