Gå till innehåll

Framsida - MIELI Psykisk Hälsa rf

Stärk den psykiska hälsan

Psykisk hälsa är en central resurs ur välbefinnandets perspektiv. Färdigheter i psykisk hälsa kan stärkas och utvecklas.

Psykisk ohälsa

Den psykiska hälsan varierar enligt livssituation och -erfarenheter. En majoritet av människorna drabbas någon gång under sitt liv av något psykiatriskt tillstånd.

Aktuellt

Den ökade psykiska belastningen hotar finländarnas välbefinnande

En nyligen genomförd undersökning, som MIELI Psykisk hälsa Finland rf publicerade, upplever nästan hälften (45 % av svaren) en belastning som minskar välbefinnandet och krafterna. Svaren av unga vuxna är alarmerande: rentav 77 % av deras svar berättar om ökad belastning.