Gå till innehåll
Fundersam flicka i gunga

Psykisk ohälsa

Den psykiska hälsan varierar enligt livssituation och -erfarenheter. Nästan alla upplever någon gång psykisk ohälsa. När symtomen förvärras och förlängs talar vi om psykiatriska tillstånd. En majoritet av människorna drabbas någon gång under sitt liv av något psykiatriskt tillstånd. De flesta psykiatriska tillstånd kan behandlas, och det lönar sig att vända sig till den egna hälsostationen, företagshälsovården eller skolhälsovården för bedömning och behandling.