Gå till innehåll

Nyheter

Den psykiska hälsan stöds med föregripande åtgärder på arbetsplatsen – samarbetet med företagshälsovården är det viktigaste

För att stödja den psykiska hälsan i arbetslivet förutsätts det att arbetsplatsen och företagshälsovården ser över sitt samarbete och satsar på att lära sig tillsammans. Inom programmet för psykisk hälsa i arbetslivet har man nu publicerat en ny verksamhetsmodell som främjar psykiskt välbefinnande genom arbetsplatsens och företagshälsovårdens samarbete för att stärka arbetsgemenskapens resurser.

Att stärka psykisk hälsa ska ha topprioritet också i Finland

Den 10 oktober firas Världsdagen för psykisk hälsa. Dagens internationella mål är att göra psykisk hälsa och välmående till prioriteter i hela världen. Det mest akuta som vi i Finland måste reagera på är ungdomars mående. Tjänsterna måste utvecklas, men samtidigt måste vi fästa mycket mera uppmärksamhet vid att stärka psykisk hälsa och förebygga problem.