Gå till innehåll

Dagens sätt att tala om invandrare stöter ut människor till samhällets periferi

När vi talar om invandring, talar vi om människor. I diskussionen idag refererar man ofta till invandrare som en enda homogen grupp. I diskussionen glöms bort att varje människa är en individ med egna drömmar och mål. Vi har alla ett behov både av att vara i kontakt med andra människor och att bli bemötta som individer.

Sportdomaren Mohammad Al-Emara får MIELI rf:s nationella pris

MIELI rf:s nationella pris 2023 går till sportdomaren Mohammad Al-Emara. Al-Emara har gjort ett modigt och långsiktigt jobb för att få bukt med strukturell rasism inom idrotten. Att förebygga rasism är en viktig gärning för psykisk hälsa.

Neljä nuorta pelaa jalkapalloa.

En meningsfull fritid stöttar den ungas pyskiska hälsa

En meningsfull vardag och fritid är viktigt för alla människors psykiska hälsa, så också den ungas. Fritiden bör bestå av något roligt och avkopplande. Fritiden och framför allt om det handlar om en hobby, kan ge nya erfarenheter, nytt kunnande och nya sammanhang.

Ny videoserie om föräldraskap

Föräldrarna spelar en stor roll i att stärka den ungas pyskiska hälsa. Vi publicerar en videoserie för föräldrar till unga i tonåren, där Sonja Kailassaari pratar med föräldrar.

Kristelefonen märker av ökat illamående bland unga män

Bland de unga män som ringer MIELI rf:s kristelefon har antalet konkreta suicidplaner mer än fördubblats i vår jämfört med samma period 2020. Också självdestruktiva tankar, ångest, depression och rädslor har ökat.

Nuori tyttö katsoo puhelinta kuulokkeet korvilla

”Det här samtalet glömmer jag aldrig” – Stort behov av kristelefonen också under julen

Under det gångna året har MIELI rf:s kristelefon mottagit fler samtal än någonsin tidigare. Fram till mitten av december har vi redan svarat på över 381 000 samtal. Orsaken till samtalen är oftast att uppringaren mår psykiskt dåligt, och en stor del lider av ångest. De som ringer till kristelefonen behöver också stöd när det gäller till exempel relationer och att klara vardagen.