Gå till innehåll

Den ökade psykiska belastningen hotar finländarnas välbefinnande

En nyligen genomförd undersökning, som MIELI Psykisk hälsa Finland rf publicerade, upplever nästan hälften (45 % av svaren) en belastning som minskar välbefinnandet och krafterna. Svaren av unga vuxna är alarmerande: rentav 77 % av deras svar berättar om ökad belastning.

Vid plötsliga dödsfall blir anhöriga ofta utan stöd

Sorgkonferensen som arrangeras i april kommer att behandla plötslig död i samhället. Plötsliga dödsfall är situationer där de anhöriga ofta blir ensamma med sin sorg eftersom inga vårdrelationer har hunnit skapas.