Gå till innehåll
Kristelefon
Kristelefonen är öppen för alla oberoende av kön, ålder eller boendeort. Samtalen tas emot av professionella krismedarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner.
Kriscenter
Ta kontakt med kriscentret när du eller din närstående behöver stöd och hjälp. Samtalen är konfidentiella. Det är möjligt att besöka kriscentren anonymt och tjänsterna är gratis.
Grupper
Vi erbjuder kamratsstödsgrupper främst på finska för personer i svåra livssituationer. Grupperna leds av professionella inom psykisk hälsa och krisarbete.
Chat
Du kan kontakta tjänsterna på Mieli rf:s nätservice oberoende av tid och plats eller när det inte är möjligt att ringa.
MIELI Kristelefonen 09 2525 0112
Svenskspråkig kristelefon 09 2525 0112 Telefonjouren är öppen:må och ons kl. 16-20tis, tors och fre …
Centret för suicidprevention

På centret för suicidprevention ger man stöd till de som har gjort ett suicidförsök, till deras närstående och anhöriga.

Kamratstödsgrupper på finska
Deltagarna, som är i likartade livssituationer, får i de professionellt handledda samtalsgrupperna kamratstöd av varandra. Grupperna ordnas på veckobasis eller som intensivgrupper på olika håll i Finland. Gruppverksamheten är på finska och ordnas även på distans.
Samtalsstöd på nätet

Du kan kontakta MIELI rf:s tjänster på nätet oberoende av tid och plats eller om det inte är möjligt att ringa. Tjänsterna är på finska med undantag av Sekasin-chatten för unga, som är öppen på svenska alla dagar 15-19.

Kriscentret Valo

Kriscentret Valo erbjuder riksomfattande samtalsstöd på svenska via video- eller telefonsamtal.

MIELI Kriscenter Helsingfors

Vi erbjuder krishjälp på finska, svenska och engelska samt vid behov med hjälp av en tolk på klientens modersmål. Krishjälpen är kostnadsfri och man kan även ta kontakt anonymt.