Gå till innehåll
Till dig som har självdestruktiva tankar

Självdestruktiva tankar är inte ovanliga, men det är viktigt att få tala om dem med en närstående eller yrkeskunnig person. Man kan komma över tankarna och man kan få vård och hjälp. 

Hur hjälpa den som tänker på självmord?

Om en person i din närhet berättar för dig att hen tänker på eller planerar självmord, är det ytterst viktigt att lyssna och ge utrymme för en lugn diskussion. Uppmuntra din närstående att söka hjälp och få hen att förstå att hjälp finns.

Efter en närståendes självmord

Självmord utlöser ofta en traumatisk kris hos närstående och att bearbeta och behandla den är ofta mera tidskrävande än om döden inträffat under andra förhållanden.

Självdestruktiva tankar är inte ovanliga

Vem som helst kan ha självdestruktiva tankar under livets gång. Självskadebeteende kan komma till uttryck oberoende av personens ålder, kön, bakgrund och livssituation.