Gå till innehåll
Programmet för ungas välfärd

MIELI rf:s Program för ungas välfärd omfattar åtgärder för att lösa krisen i psykisk hälsa bland unga i åldern 13–28 år.

10 åtgärder för att stärka den psykiska hälsan – MIELI rf:s mål för regeringsprogrammet 2023–2027

Det psykiska välbefinnandet är en omistlig del av välfärden. Betydande inbesparingar kan uppnås genom att stärka den psykiska folkhälsan, men endast om vi systematiskt satsar på främjande av psykisk hälsa samt förebyggande och behandling av psykisk ohälsa i rätt tid.

Nätverket för psykisk hälsa

Nätverket för psykisk hälsa i Finland samlar civilsamhällets centrala aktörer inom psykisk hälsa till samverkan. Nätverkets kampanjer synliggör den psykiska hälsans betydelse och nätverkets påverkansarbete för upp psykisk hälsa på den politiska agendan.

Mentalhälsopolitiska delegationen

Riksdagens mentalhälsopolitiska delegation tar initiativ och deltar i samhällsdebatten om psykisk hälsa. Delegationen är ett samarbetsorgan mellan riksdagsledamöter och fyra olika förbund för psykisk hälsa.